Tuyển dụng 86 việc làm Angularjs tại Hà Nam trong tháng 11/2019

Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
3. Nhân Viên Tư Vấn Trả Góp Tại Lý Nhân, Thanh Liêm, Duy Tiên - Hà Nam Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  26/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Sơn Quốc Tế Luxsen
4. Nhân Viên Kinh Doanh Sơn Công Ty Cổ Phần Phát Triển Sơn Quốc Tế Luxsen
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  08/12/2019
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH Dệt Đài Nguyên
5. Nhân Viên Phòng Thí Nghiệm Công ty TNHH Dệt Đài Nguyên
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  07/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Dệt Đài Nguyên
6. Trợ Lý Xưởng Công ty TNHH Dệt Đài Nguyên
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  07/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Dệt Đài Nguyên
7. Nhân Viên IT Công ty TNHH Dệt Đài Nguyên
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  07/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Hệ thống dây dẫn Sumi Việt Nam
8. Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (Export – Import Staff) Công ty TNHH Hệ thống dây dẫn Sumi Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  04/12/2019
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
 Công ty TNHH CHP Việt Nam
9. Lao Động Phổ Thông Công ty TNHH CHP Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  07/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ Xây dựng
10. Kỹ Sư Hiện Trường Công ty Cổ phần Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ Xây dựng
 • Địa điểm:
  Hải Phòng...
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  10 - 18 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ Xây dựng
11. Kỹ Sư Điện Công ty Cổ phần Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ Xây dựng
 • Địa điểm:
  Hải Phòng...
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Dayeon Bi Jou Việt Nam
12. Quản Lý Phòng Phát Triển (R&D - CNC) Công ty TNHH Dayeon Bi Jou Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  06/12/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Hệ thống dây dẫn Sumi Việt Nam
13. Nhân Viên Kế Toán (Accounting Staff) Công ty TNHH Hệ thống dây dẫn Sumi Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  04/12/2019
 • Mức lương:
  8 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH Hệ thống dây dẫn Sumi Việt Nam
14. IT Staff Công ty TNHH Hệ thống dây dẫn Sumi Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  04/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công ty cổ phần tập đoàn điện lạnh điện máy Việt Úc - Tập Đoàn Kangaroo
16. [Hải Dương] Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng Công ty cổ phần tập đoàn điện lạnh điện máy Việt Úc - Tập Đoàn Kangaroo
 • Địa điểm:
  Hải Dương...
 • Thời hạn:
  04/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH Hệ thống dây dẫn Sumi Việt Nam
17. Công Nhân Sản Xuất Công ty TNHH Hệ thống dây dẫn Sumi Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  01/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH Hệ thống dây dẫn Sumi Việt Nam
18. Nhân Viên Sản Xuất (Production Staff) Công ty TNHH Hệ thống dây dẫn Sumi Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nam...
 • Thời hạn:
  01/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH Hệ thống dây dẫn Sumi Việt Nam
19. Nhân Viên Kiểm Soát Chất Lượng (Quality Control Staff – Qa/Qc) Công ty TNHH Hệ thống dây dẫn Sumi Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  01/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH Hệ thống dây dẫn Sumi Việt Nam
20. Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí (Mechanical Engineering Staff) Công ty TNHH Hệ thống dây dẫn Sumi Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  01/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Chat