Tìm việc Analytics tại Đà Nẵng trong tháng 04/2020 (867 việc làm) - Trang 13

Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Toàn Cầu
121. Nhân Viên Kế Toán Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Toàn Cầu
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 6 triệu VNĐ
Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Toàn Cầu
122. Nhân Viên Kinh Doanh Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Toàn Cầu
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 6 triệu VNĐ
Công ty cổ phần Thủy Sản và Thương Mại Thuận Phước
123. Nhân Viên Chế Biến Thủy Hải Sản Công ty cổ phần Thủy Sản và Thương Mại Thuận Phước
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng...
 • Thời hạn:
  01/05/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty cổ phần Thủy Sản và Thương Mại Thuận Phước
124. Nhân Viên KCS Công ty cổ phần Thủy Sản và Thương Mại Thuận Phước
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  01/05/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty cổ phần Thủy Sản và Thương Mại Thuận Phước
125. Nhân Viên Kế Toán Công ty cổ phần Thủy Sản và Thương Mại Thuận Phước
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  01/05/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty cổ phần Thủy Sản và Thương Mại Thuận Phước
126. Nhân Viên Phòng Kế Hoạch Vật Tư Công ty cổ phần Thủy Sản và Thương Mại Thuận Phước
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  01/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Kavila
127. Kiến Trúc Sư - Thiết Kế Nội Thất Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Kavila
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Dệt May 29/3
128. Tổ Trưởng Chuyền May Công Ty Cổ Phần Dệt May 29/3
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  02/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Dệt May 29/3
129. Kỹ Thuật Chuyền May Công Ty Cổ Phần Dệt May 29/3
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  02/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Dệt May 29/3
130. Nhân Viên Theo Dõi Đơn Hàng Công Ty Cổ Phần Dệt May 29/3
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Dệt May 29/3
131. Giám Đốc Nhà Máy May Veston Công Ty Cổ Phần Dệt May 29/3
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Dệt May 29/3
132. Kỹ Thuật May Công Ty Cổ Phần Dệt May 29/3
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Ymese
133. Nhân Viên Copy Writer Công Ty TNHH Ymese
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  01/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Khách sạn Đà Nẵng Star
134. Trưởng Bộ Phận Lễ Tân Khách sạn Đà Nẵng Star
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  04/05/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Khách sạn Đà Nẵng Star
135. Nhân Viên Lễ Tân Khách sạn Đà Nẵng Star
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  04/05/2020
 • Mức lương:
  4 - 6 triệu VNĐ
Khách sạn Đà Nẵng Star
136. Trưởng Bộ Phận Nhà Hàng Khách sạn Đà Nẵng Star
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  04/05/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Khách sạn Đà Nẵng Star
137. Nhân Viên Kế Toán Khách sạn Đà Nẵng Star
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  04/05/2020
 • Mức lương:
  4 - 6 triệu VNĐ
Khách sạn Đà Nẵng Star
138. Nhân Viên Bảo Trì Khách sạn Đà Nẵng Star
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Khách sạn Đà Nẵng Star
139. Nhân Viên Bảo Vệ Khách sạn Đà Nẵng Star
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Bách Khoa Shop
140. Nhân Viên Kinh Doanh Bách Khoa Shop
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  23/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat