Tìm việc An Ninh Mạng tại Sơn La trong tháng 01/2020 (33 việc làm)

Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS
1. Kỹ Sư Triển Khai Công Nghệ Mạng Bảo Mật Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS
 • Địa điểm:
  Sơn La
 • Thời hạn:
  30/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 18 triệu VNĐ
Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
2. Nhân Viên CNTT và Dữ Liệu Trung Tâm Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
 • Địa điểm:
  Sơn La
 • Thời hạn:
  13/02/2020
 • Mức lương:
  5 - 6 triệu VNĐ
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life
3. IT Security Admin IT Risks and Compliance Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life
 • Địa điểm:
  Sơn La
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life
4. IT Security Operations Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life
 • Địa điểm:
  Sơn La
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  100 - 100 triệu VNĐ
Chi nhánh Công ty Cổ phần NetNam tại TP Hồ Chí Minh
5. Chuyên Viên Giám Sát Hệ Thống Mạng Chi nhánh Công ty Cổ phần NetNam tại TP Hồ Chí Minh
 • Địa điểm:
  Sơn La
 • Thời hạn:
  12/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chi nhánh Công ty Cổ phần NetNam tại TP Hồ Chí Minh
6. Network Engineer Chi nhánh Công ty Cổ phần NetNam tại TP Hồ Chí Minh
 • Địa điểm:
  Sơn La
 • Thời hạn:
  14/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực
7. Chuyên Viên An Ninh Thông Tin Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực
 • Địa điểm:
  Sơn La
 • Thời hạn:
  28/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life
8. IT Security Operations Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life
 • Địa điểm:
  Sơn La
 • Thời hạn:
  18/02/2020
 • Mức lương:
  100 - 100 triệu VNĐ
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life
9. IT Security Admin IT Risks And Compliance Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life
 • Địa điểm:
  Sơn La
 • Thời hạn:
  18/02/2020
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An
10. Administrator Security Concierge Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An
 • Địa điểm:
  Sơn La
 • Thời hạn:
  21/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần Sợi thế kỉ
11. Chuyên Viên Bảo Mật Mạng Công ty cổ phần Sợi thế kỉ
 • Địa điểm:
  Sơn La
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH Giải Pháp Điện Tử Đông Việt
12. Nhân Viên IT CÔNG TY TNHH Giải Pháp Điện Tử Đông Việt
 • Địa điểm:
  Sơn La
 • Thời hạn:
  17/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)
13. Chuyên Viên Giám Sát An Ninh Hệ Thống CNTT Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)
 • Địa điểm:
  Sơn La
 • Thời hạn:
  10/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ An Ninh Không Gian Mạng Việt Nam
14. Thực Tập Sinh An Toàn Thông Tin Công Ty Cổ Phần Công Nghệ An Ninh Không Gian Mạng Việt Nam
 • Địa điểm:
  Sơn La...
 • Thời hạn:
  28/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ An Ninh Không Gian Mạng Việt Nam
15. Kỹ Sư Tư Vấn Kỹ Thuật Công Ty Cổ Phần Công Nghệ An Ninh Không Gian Mạng Việt Nam
 • Địa điểm:
  Sơn La...
 • Thời hạn:
  28/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
16. Security Engineers Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Sơn La
 • Thời hạn:
  25/02/2020
 • Mức lương:
  13 - 23 triệu VNĐ
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel
17. Kỹ Sư ATTT Mạng Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel
 • Địa điểm:
  Sơn La
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel
18. Kỹ Sư Vô Tuyến Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel
 • Địa điểm:
  Sơn La
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  Đến 30 triệu VNĐ
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel
19. Kỹ Sư Attt Web Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel
 • Địa điểm:
  Sơn La
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel
20. Nhân Viên Lab Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel
 • Địa điểm:
  Sơn La
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat