Không tìm thấy tin tuyển dụng nào với từ khóa ACCA tại Cần Thơ. Có 13 việc làm ACCA trong tháng 07/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Không tìm thấy tin tuyển dụng nào với từ khóa ACCA tại Cần Thơ. Có 13 việc làm ACCA trong tháng 07/2019
Công ty TNHH Seoul Semiconductor Vina
1. Chuyên Viên Kế Toán (Senior Staff) Công ty TNHH Seoul Semiconductor Vina
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  16/08/2019
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam)
2. Quản Lý Kiểm Toán (Audit Manager) Công Ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  03/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Gỗ An Cường
3. Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ Công ty Cổ phần Gỗ An Cường
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  20/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Olam Việt Nam
4. Trợ Lý Quản Lý Kế Toán (Accouting Assistant Manager) Công ty TNHH Olam Việt Nam
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  10/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH JAC Recruitment Việt Nam
5. Trưởng Phòng Tài Chính Kế Toán Công Ty TNHH JAC Recruitment Việt Nam
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  09/09/2019
 • Mức lương:
  23 - 46 triệu VNĐ
LOTTE VIET NAM SHOPPING JOINT STOCK COMPANY
6. Trưởng Phòng Kiểm Toán Nội Bộ (Internal Audit Senior Manager) LOTTE VIET NAM SHOPPING JOINT STOCK COMPANY
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  09/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần dược phẩm Pharvina
7. Kế Toán Tổng Hợp Công ty cổ phần dược phẩm Pharvina
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  09/08/2019
 • Mức lương:
  13 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
8. [HCM] Kiểm soát nội bộ tiếng Anh-Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  18/08/2019
 • Mức lương:
  15 - 23 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Acacy
9. Giám Đốc Tài Chính (Finance Manager) Công Ty TNHH Acacy
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam)
10. Chuyên Viên Tư Vấn Công Ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  24/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn
11. Chuyên Viên Cao Cấp Phân Tích Khách Hàng Tổ Chức Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  27/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn
12. Chuyên Viên Cao Cấp Đầu Tư Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  28/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Thực phẩm Tốt Lành
13. Kế Toán Trưởng ( Chief Accountant) Công ty TNHH Thực phẩm Tốt Lành
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  28/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat