Tuyển dụng 598 việc làm Thương Mại/Xuất Nhập Khẩu trong tháng 08/2019 - Trang 3

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 598 việc làm Thương Mại/Xuất Nhập Khẩu trong tháng 08/2019 - Trang 3
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
21. Nhân Viên Điều Phối Đơn Hàng (Logistic) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  11 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
22. Trợ Lý Kiêm Mua Hàng Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  12/09/2019
 • Mức lương:
  14 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
23. [Long An] Trợ Lý Kiêm Thu Mua Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  12/09/2019
 • Mức lương:
  14 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
24. [Bình Dương] Trưởng Phòng Xuất Nhập Khẩu Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  10/11/2019
 • Mức lương:
  16 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
25. Nhân Viên Điều Phối Đơn Hàng Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/09/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Dược Phẩm NAVACO
26. Nhân Viên Theo Dõi Đơn Hàng Công ty Cổ Phần Dược Phẩm NAVACO
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/09/2019
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH Fannwood
27. Nhân Viên Phòng Kế Hoạch Thu Mua Công ty TNHH Fannwood
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  12/09/2019
 • Mức lương:
  9 - 12 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Ô Tô Đô Thành
28. Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Công ty Cổ Phần Ô Tô Đô Thành
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  08/10/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
29. [Bình Dương] Trưởng Phòng Xuất Nhập Khẩu Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương...
 • Thời hạn:
  12/09/2019
 • Mức lương:
  15 - 21 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
30. Trưởng Phòng Xuất Nhập Khẩu Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  12/09/2019
 • Mức lương:
  15 - 18 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
31. [Bình Dương] Giám Sát Xuất Nhập Khẩu (Import/Export Supervisor) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  12/09/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
32. [Quận 1] Nhân Viên Điều Phối Đơn Hàng Logistics Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/09/2019
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đầu Tư Xuất Nhập Khẩu Phúc Thành
33. Nhân Viên Cung Ứng Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đầu Tư Xuất Nhập Khẩu Phúc Thành
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
34. [Bình Dương] Trưởng Phòng Xuất Nhập Khẩu Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  11/09/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
35. Trưởng Phòng Xuất Nhập Khẩu Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  15 - 18 triệu VNĐ
Công Ty TNHH SX & TM Cát Thái
36. Nhân Viên Theo Dõi Đơn Hàng Công Ty TNHH SX & TM Cát Thái
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/09/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty TNHH SX & TM Cát Thái
37. Nhân Viên Mua Hàng Công Ty TNHH SX & TM Cát Thái
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/09/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Thương mại, Tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng
38. Chuyên Viên Mua Hàng Công ty Cổ phần Thương mại, Tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  11/09/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Giáo Dục Hải Hà
39. Trưởng Phòng Nhập Hàng Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Giáo Dục Hải Hà
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  11/09/2019
 • Mức lương:
  20 - 22 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
40. Nhân Viên Điều Phối Đơn Hàng (Logistic) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  11 - 14 triệu VNĐ
Chat