Tuyển dụng 577 việc làm Thương Mại/Xuất Nhập Khẩu trong tháng 08/2019 - Trang 10

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 577 việc làm Thương Mại/Xuất Nhập Khẩu trong tháng 08/2019 - Trang 10
MegaCEO Group
91. Trưởng/Phó Phòng Kế Hoạch (Planning Manager) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  25/09/2019
 • Mức lương:
  17 - 23 triệu VNĐ
MegaCEO Group
92. Trưởng Phòng Xuất Nhập Khẩu (Import & Export Manager) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  25/09/2019
 • Mức lương:
  23 - 28 triệu VNĐ
MegaCEO Group
93. Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (Import & Export Staff) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  23/09/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
MegaCEO Group
94. Quản Lý Bộ Phận (Parts Manager) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  23/09/2019
 • Mức lương:
  46 - 58 triệu VNĐ
Công ty TNHH Toto Việt Nam- Chi nhánh Hà Nội
95. Nhân Viên Điều Phối Hàng Hóa Công ty TNHH Toto Việt Nam- Chi nhánh Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH SHR Việt nam
96. Chuyên Viên Kinh Doanh Hàng Xuất Khẩu (Export Sales Specialist) Công ty TNHH SHR Việt nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần VHRS
97. Trưởng Phòng Mua Hàng Quốc Tế Công Ty Cổ Phần VHRS
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/09/2019
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần VHRS
98. Quản Lý Mua Hàng (Purchasing Manager) Công Ty Cổ Phần VHRS
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/09/2019
 • Mức lương:
  25 - 40 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thời Trang Gior
99. Nhân viên Thu Mua (Buyer) Công ty TNHH Thời Trang Gior
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Tnhh SuperShip Hà Nội
101. Nhân Viên Điều Phối Công ty Tnhh SuperShip Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành
102. Nhân Viên Mua Hàng - Nhập Khẩu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Elegant Team Manufacturer Ltd
103. Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng Ngành May (Merchandise) Elegant Team Manufacturer Ltd
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  10/10/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH MTV Mỹ Phục
104. Nhân Viên Mua Hàng Công ty TNHH MTV Mỹ Phục
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  10 - 13 triệu VNĐ
MegaCEO Group
105. Nhân Viên Mua Hàng MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  20/09/2019
 • Mức lương:
  18 - 23 triệu VNĐ
Công ty TNHH Zuellig Pharma Việt Nam
106. Nhân Viên Quản Lý Hàng Hóa (Imports Coordinator) Công ty TNHH Zuellig Pharma Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Zuellig Pharma Việt Nam
107. Kiểm Soát Nhập Khẩu & Hàng Tồn Kho (Import & Inventory Controller) Công ty TNHH Zuellig Pharma Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Geodis Wilson Vietnam Co. Ltd
108. Nhân Viên Chứng Từ Hải Quan (Customs Documentation Temporary) Geodis Wilson Vietnam Co. Ltd
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
PGTech Co., Ltd (PGTech Việt Nam)
109. Nhân Viên Mua Hàng - Xuất Nhập Khẩu Thu Nhập PGTech Co., Ltd (PGTech Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/09/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Synopex Vina2
110. Nhân Viên Phòng Mua Hàng ( Tiếng Hàn) Công ty TNHH Synopex Vina2
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  01/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat