TÌM VIỆC THEO CÁCH HOÀN TOÀN MỚI

JobsGO tạo kết nối trực tiếp, đơn giản, cực kỳ thông minh và thân thiện giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng.

Tải miễn phí ứng dụng
play

Tuyển dụng 13 việc làm Trưởng nhóm trong tháng 03/2019

  1. JobsGO
  2. Việc làm
  3. Tuyển dụng 13 việc làm Trưởng nhóm trong tháng 03/2019
UWow group
1. Giám Đốc Giải Pháp Công Nghệ - UWow group

1. Quản trị và điều hành công việc:  Xây dựng kế hoạch & định hướng phát triển ứng dụng. Giám sát, phân công, rà soát đảm bảo chất lượng việc triển khai hoạt động vận hành ứng dụng nhằm đạt các mục t ... - [xem chi tiết]

INFINIQ Vietnam Co.,ltd
2. Project Manager - INFINIQ Vietnam

Manage projects activities from initation, planing, excution, monitoring, control to closure Lead and direct staff to complete work plan tasks. Supervise team member how they perform, provide th ... - [xem chi tiết]

Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Toàn Cầu
3. Giám Đốc Dự Án IT - GIC

Đảm bảo dự án được hoàn thành đúng thời hạn, trong ngân sách được duyệt và đáp ứng đầy đủ các điều kiện đã được trao đổi và thống nhất trong kế hoạch dự án.Xác định và đánh giá nguồn lực, tài liệu ... - [xem chi tiết]

Công Ty TNHH Linkbynet Việt Nam
4. Trưởng Nhóm Kỹ Thuật (Senior Technical Leader) - LINKBYNET VIETNAM

Design, build and update the IAC (Infrastructure As Code) standard of customer platform deployment in cooperation with others World Wild Ops Tech Leader and the T&TC direction.Customize the standa ... - [xem chi tiết]

Công Ty TNHH AutoGrill VFS F&B
5. Giám Sát IT (IT Supervisor) - AUTOGRILL VFS F&B

A. Back Office  Maintenance, make sure server & networking, VPN to Autogrill Head Office in HCMC & HMSHost working properly.  Monitor & make sure camera data recording properly every day.  Maintena ... - [xem chi tiết]

Công Ty CP Giao Nhận Và Vận Chuyển Indo Trần
6. Trưởng Nhóm Kỹ Thuật (Technical Leader) - ITL

Có kiến thức về: + Kiến thức chung về HTTP và web: session, cookies, HTTP protocol, RESTful, .... + DOM , jQuery / AJAX, CSS3/HTML5. + Ít nhất một trong các ngôn ngữ phía server như: NodeJS/PHP/Java ... - [xem chi tiết]

Công ty TNHH Fossil Vietnam
7. Kỹ Sư Cao Cấp (Senior Engineer Software Quality – Manual Testing) - Fossil VN

Establish and maintain the software quality assurance programs, processes, procedures and controls to ensure compliance with regulations and established industry standards. Coach other junior team me ... - [xem chi tiết]

Công ty cổ phần Trans World Aviation
8. Trưởng Phòng IT (IT Manager) - Trans World Aviation

• Develop information technology (IT) strategy & planning to align the business strategy planning • Manage information technology and computer systems • Lead the team to ensure the availability and sm ... - [xem chi tiết]

Harvey Nash Vietnam
9. Giám Sát CNTT (IT Supervisor) - Harvey Nash

Setup and organize the IT environment, including infrastructures, equipment and software solutions of the Vietnam officesProvide day to day administration and settings on networks, server infrastructu ... - [xem chi tiết]

Harvey Nash Vietnam
10. Trưởng Phòng Công Nghệ Thông Tin - Harvey Nash

Trách nhiệm thiết yếu: Đảm bảo trung tâm dữ liệu của Công ty, các máy tính và hệ thống mạng hoạt động ổn định, an toàn, an ninh đáp ứng tốt cho nhu cầu hoạt động sản xuất, kinh doanh, điều hành quản l ... - [xem chi tiết]

Chat