Tuyển dụng 353 việc làm spa thẩm mỹ làm đẹp thể lực tại Hải Phòng trong tháng 06/2019 - Trang 4

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 353 việc làm spa thẩm mỹ làm đẹp thể lực tại Hải Phòng trong tháng 06/2019 - Trang 4
Khách sạn Việt 4 Seasons
31. Nhân Viên Pha Chế Khách sạn Việt 4 Seasons
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  29/06/2019
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Khách sạn Việt 4 Seasons
32. Tạp Vụ Bếp Khách sạn Việt 4 Seasons
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  29/06/2019
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
33. [Hải Phòng] Chuyên Viên Vận Hành Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  6 - 9 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
34. [Hải Phòng] Nhân Viên Giao Hàng Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  6 - 12 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Vinacrops – Khách sạn 3MG
35. Nhân Viên Kinh Doanh Công ty Cổ phần Vinacrops – Khách sạn 3MG
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  27/06/2019
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Vinacrops – Khách sạn 3MG
36. Nhân Viên Kỹ Thuật Công ty Cổ phần Vinacrops – Khách sạn 3MG
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  27/06/2019
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Vinacrops – Khách sạn 3MG
37. Nhân Viên Nhà Hàng Công ty Cổ phần Vinacrops – Khách sạn 3MG
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  27/06/2019
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Vinacrops – Khách sạn 3MG
38. Nhân Viên Lễ Tân Thu Ngân Công ty Cổ phần Vinacrops – Khách sạn 3MG
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  27/06/2019
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Vinacrops – Khách sạn 3MG
39. Nhân Viên Pha Chế Công ty Cổ phần Vinacrops – Khách sạn 3MG
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  27/06/2019
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Vinacrops – Khách sạn 3MG
40. Nhân Viên Buồng Phòng Công ty Cổ phần Vinacrops – Khách sạn 3MG
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  27/06/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong
43. Chuyên Viên Nhân Sự (HR Specialist) Công Ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  07/07/2019
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Hệ thống giáo dục Edufit
44. Biên Phiên Dịch Tiếng Anh Hệ thống giáo dục Edufit
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  19/07/2019
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Worklink Vietnam- VGC Group
45. Kỹ Sư Công Trường (Site Engineer) Worklink Vietnam- VGC Group
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  11/07/2019
 • Mức lương:
  16 - 18 triệu VNĐ
Văn phòng du lịch Bến Thành Hải Phòng
46. Chuyên Viên Điều Hành Và Kinh Doanh Du Lịch Văn phòng du lịch Bến Thành Hải Phòng
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  03/07/2019
 • Mức lương:
  8 - 20 triệu VNĐ
Alliance International Logistics
47. Nhân Viên Chứng Từ Alliance International Logistics
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  21/07/2019
 • Mức lương:
  6 - 12 triệu VNĐ
Alliance International Logistics
48. Nhân Viên Sale Alliance International Logistics
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  21/07/2019
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Yes International Co., Ltd
49. Nhân Viên Phát Triển Kinh Doanh Yes International Co., Ltd
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  06/07/2019
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng
50. Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng (Qa Engineer ) Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  04/07/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Chat