Tuyển dụng 773 việc làm sem tại Đà Nẵng trong tháng 07/2019 - Trang 10

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 773 việc làm sem tại Đà Nẵng trong tháng 07/2019 - Trang 10
CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC NHÂN KIỆT
91. Lao Động Phổ Thông CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC NHÂN KIỆT
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH Wakumo Vietnam
92. Software Engineer (Frontend) Công ty TNHH Wakumo Vietnam
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  17/08/2019
 • Mức lương:
  Từ 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Wakumo Vietnam
93. Software Engineer (IOS) Công ty TNHH Wakumo Vietnam
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  17/08/2019
 • Mức lương:
  Từ 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Wakumo Vietnam
94. UX/UI Designer Công ty TNHH Wakumo Vietnam
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  17/08/2019
 • Mức lương:
  Từ 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH công nghệ thực phẩm Châu Á
95. Nhân Viên Bếp Chảo Công ty TNHH công nghệ thực phẩm Châu Á
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  20/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH công nghệ thực phẩm Châu Á
96. Nhân Viên Phụ Bếp Công ty TNHH công nghệ thực phẩm Châu Á
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  20/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Generali Việt Nam
97. Giám Đốc Văn Phòng Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Generali Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  17/08/2019
 • Mức lương:
  23 - 24 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Generali Việt Nam
98. Chuyên Viên Telesales Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Generali Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  21/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 8 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Generali Việt Nam
99. Thư Ký Công Ty Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Generali Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  26/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 8 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Generali Việt Nam
100. Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Generali Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Điện Trường Giang
101. Kỹ Sư Hóa Điện Hóa Và Ăn Mòn Kim Loại Công Ty Cổ Phần Điện Trường Giang
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Điện Trường Giang
102. Kỹ Sư Điện Công Ty Cổ Phần Điện Trường Giang
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Điện Trường Giang
103. Thợ Tiện - Phay - Bào Công Ty Cổ Phần Điện Trường Giang
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Điện Trường Giang
104. Nhân Viên QC Công Ty Cổ Phần Điện Trường Giang
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Điện Trường Giang
105. Nhân Viên Thiết Kế Cơ Công Ty Cổ Phần Điện Trường Giang
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Điện Trường Giang
106. Quản Lí Kho Công Ty Cổ Phần Điện Trường Giang
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  24/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Điện Trường Giang
107. Lao Động Phổ Thông Công Ty Cổ Phần Điện Trường Giang
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  24/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Điện Trường Giang
108. Kĩ Sư Hóa Vật Liệu Và Silicat Công Ty Cổ Phần Điện Trường Giang
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  24/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Viện Nghiên cứu và Phát triển Viettel
109. Junior Tester Viện Nghiên cứu và Phát triển Viettel
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  16/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Nhà hàng Pizza 4P's
110. Trợ Lý Quản Lý Nhà Hàng (Assistant Restaurant Manager) Nhà hàng Pizza 4P's
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  08/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat