Tuyển dụng 1362 việc làm Nhân Sự/Hành Chính tại Hồ Chí Minh trong tháng 06/2019 - Trang 7

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 1362 việc làm Nhân Sự/Hành Chính tại Hồ Chí Minh trong tháng 06/2019 - Trang 7
Viện máy tính Việt Nam
61. Quản Trị Product - Marketing Nhập Liệu Viện máy tính Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  24/07/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Viện máy tính Việt Nam
62. Nhân Viên Nhân Sự (HR) Viện máy tính Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  24/07/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thiên Y
63. Thư Ký Văn Phòng Công Ty TNHH Thiên Y
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/06/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cồ phần LA VO
64. Trưởng Phòng Nhân Sự Công ty Cồ phần LA VO
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/07/2019
 • Mức lương:
  18 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH H&M
65. Nhân Viên Lễ Tân Công ty TNHH H&M
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/07/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
CHI NHÁNH CÔNG TY PHÂN PHỐI HOÀI VŨ.
66. Nhân Sự Tổng Hợp CHI NHÁNH CÔNG TY PHÂN PHỐI HOÀI VŨ.
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/07/2019
 • Mức lương:
  5 - 10 triệu VNĐ
CHI NHÁNH CÔNG TY PHÂN PHỐI HOÀI VŨ.
67. Nhân Viên Văn Phòng CHI NHÁNH CÔNG TY PHÂN PHỐI HOÀI VŨ.
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/07/2019
 • Mức lương:
  5 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Dược Liệu Tiến Phát
68. Nhân Viên Trợ Lý Nhân Sự Công Ty Cổ Phần Dược Liệu Tiến Phát
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/07/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Dược Liệu Tiến Phát
69. Nhân Viên Văn Phòng Văn Thư Công Ty Cổ Phần Dược Liệu Tiến Phát
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/07/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Chi nhánh công ty phân phối và thương mại Hoàng Hà.
70. Nhân Viên Văn Phòng Chi nhánh công ty phân phối và thương mại Hoàng Hà.
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/07/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Chi nhánh công ty phân phối và thương mại Hoàng Hà.
71. Nhân Viên Nhân Sự Chi nhánh công ty phân phối và thương mại Hoàng Hà.
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/07/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Chi nhánh công ty phân phối và thương mại Hoàng Hà.
72. Nhân Viên Văn Phòng Thống Kê Chi nhánh công ty phân phối và thương mại Hoàng Hà.
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/07/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Chi nhánh công ty phân phối và thương mại Hoàng Hà.
73. Nhân Viên Trợ Lý Hành Chính Chi nhánh công ty phân phối và thương mại Hoàng Hà.
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/07/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Chi nhánh công ty phân phối và thương mại Hoàng Hà.
74. Nhân Viên Thư Ký Văn Phòng Chi nhánh công ty phân phối và thương mại Hoàng Hà.
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/07/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
 Công ty TNHH Dược Thảo Mai
75. Nhân Viên Phòng Hành Chính Công ty TNHH Dược Thảo Mai
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/08/2019
 • Mức lương:
  9 - 23 triệu VNĐ
Chi Nhánh Công Ty Phước An
76. Nhân Viên Nhân Sự Chi Nhánh Công Ty Phước An
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  03/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chi Nhánh Công Ty Phước An
77. Nhân Viên Hỗ Trợ Văn Phòng Chi Nhánh Công Ty Phước An
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  18/07/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Bích Nhã
78. Nhân Viên Nhập Liệu - Khách Hàng Công ty Cổ Phần Bích Nhã
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/08/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Bích Nhã
79. Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự Công ty Cổ Phần Bích Nhã
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/08/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần MERAP LINK GROUP
80. Nhân Viên Lưu Trữ Văn Thư Công Ty Cổ Phần MERAP LINK GROUP
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/07/2019
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Chat