Tuyển dụng 1383 việc làm Nhân Sự/Hành Chính tại Hồ Chí Minh trong tháng 06/2019 - Trang 6

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 1383 việc làm Nhân Sự/Hành Chính tại Hồ Chí Minh trong tháng 06/2019 - Trang 6
Yakson Beauty
52. Chuyên Viên Tuyển Dụng Yakson Beauty
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/07/2019
 • Mức lương:
  9 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH Chin Media
53. Nhân Viên Sale Admin Kiêm Lễ Tân (Sale Admin Cum Receptionist) Công ty TNHH Chin Media
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
54. Nhân Viên Hành Chính Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/07/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
55. Nhân Viên Hành Chính Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
56. Nhân Viên Hành Chính Thu Nợ Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
57. Nhân Viên Sale Admin Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/07/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
58. Nhân Viên Hành Chính - Phòng Thu Hồi Nợ Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/07/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN ICA EDUCATION
59. Nhân Viên Văn Phòng CÔNG TY CỔ PHẦN ICA EDUCATION
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/07/2019
 • Mức lương:
  4 - 6 triệu VNĐ
Công ty CP SX XD Hưng Long Phước
60. Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Công ty CP SX XD Hưng Long Phước
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/07/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HỒNG CƠ
61. Nhân Viên Nhập Liệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HỒNG CƠ
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/07/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HỒNG CƠ
62. Thư Ký Kinh Doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HỒNG CƠ
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  18/07/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HỒNG CƠ
63. Nhân Viên Lễ Tân CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HỒNG CƠ
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  18/07/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Địa Ốc Châu Á Thái Bình Dương Group
64. Lễ Tân - Hành Chính Công ty Cổ Phần Địa Ốc Châu Á Thái Bình Dương Group
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/07/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TINGROUP
65. Nhân Viên Tuyển Dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TINGROUP
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  24/07/2019
 • Mức lương:
  6 - 9 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Vận tải Lan Thanh
66. Nhân Viên Quản Lý Lái Xe Fclass Taxi Công ty Cổ phần Vận tải Lan Thanh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/07/2019
 • Mức lương:
  7 - 20 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần I.P.L
67. Lễ Tân Công ty Cổ Phần I.P.L
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/07/2019
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần I.P.L
68. Trợ Lý Phòng Kỹ Thuật Công ty Cổ Phần I.P.L
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/07/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công Ty CP XD Và TM Vĩnh Thành
69. Thực Tập Sinh Nhân Sự Công Ty CP XD Và TM Vĩnh Thành
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/06/2019
 • Mức lương:
  1 - 3 triệu VNĐ
Công Ty CP XD Và TM Vĩnh Thành
70. Nhân Viên Nhân Sự Công Ty CP XD Và TM Vĩnh Thành
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/06/2019
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
Chat