Tuyển dụng 844 việc làm Nhân Sự/Hành Chính tại Hồ Chí Minh trong tháng 08/2019 - Trang 13

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 844 việc làm Nhân Sự/Hành Chính tại Hồ Chí Minh trong tháng 08/2019 - Trang 13
Công ty TNHH Nhà hàng Món Huế
121. Chuyên Viên Tuyển Dụng Công ty TNHH Nhà hàng Món Huế
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
122. Trợ lý Sếp Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  15 - 25 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Thương mại OBpharma
123. Nhân Viên Nhân Sự Tổng Hợp Công ty Cổ phần Thương mại OBpharma
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 8 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Hoá dầu Mekong
124. Nhân Viên Hành Chánh Công ty Cổ phần Hoá dầu Mekong
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH MTV NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN HẢI VÂN
125. Nhân Viên Lễ Tân CÔNG TY TNHH MTV NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN HẢI VÂN
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam
126. Nhân Viên Nhân Sự Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
127. [Quận 3] Tổng Vụ Hành Chính Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/10/2019
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
128. [Quận 3] Tổng Vụ Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/09/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Khách sạn GK Central
129. Nhân Viên Đặt Phòng Khách sạn GK Central
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn(SCB)
130. Trưởng Nhóm Thu Hút Tài Năng (Talent Acquisition Team Leader - Front/Back) Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn(SCB)
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/08/2019
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
131. [Quận 7] Trợ Lý Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH Callus
132. Chuyên Viên Chất Lượng (Quality Assurance (Qa)) Công ty TNHH Callus
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
133. Tổng Vụ Văn Phòng Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/08/2019
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
134. Trưởng Nhóm C&B (C&B Team Leader) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/08/2019
 • Mức lương:
  10 - 16 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt
135. Nhân Viên Hành Chính Tiếp Thị Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/08/2019
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
136. [Quận 9] Nhân Viên Nhân Sự Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
137. [Quận 9] Trưởng Nhóm C&B (C&B Team Leader) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/08/2019
 • Mức lương:
  14 - 16 triệu VNĐ
Công ty TNHH Cik Telecom Việt Nam
138. Nhân Viên Văn Phòng Hỗ Trợ Đơn Hàng Công ty TNHH Cik Telecom Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  6 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
139. [Quận 7] Trưởng Phòng Nhân Sự Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
140. Nhân Viên Nhân Sự Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Chat