Tuyển dụng 414 việc làm Quản Lý Điều Hành trong tháng 08/2019 - Trang 9

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 414 việc làm Quản Lý Điều Hành trong tháng 08/2019 - Trang 9
Công ty TNHH 40 Giờ
81. Quản Lý Bán Hàng (Technical Sales Manager (Product For Aqua) ) Công ty TNHH 40 Giờ
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  23/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH 40 Giờ
82. Quản Lý Khu Vực (ASM) – Kênh Modern On Trade Công ty TNHH 40 Giờ
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  23/09/2019
 • Mức lương:
  20 - 35 triệu VNĐ
Công ty TNHH 40 Giờ
83. Giám Đốc Chuỗi Cung Ứng (Supply Chain Director) Công ty TNHH 40 Giờ
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  24/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Golden Kids Corp.
84. Quản Lý Kinh Doanh Vùng Golden Kids Corp.
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/09/2019
 • Mức lương:
  12 - 18 triệu VNĐ
Công ty dược savipham
85. Phó Giám Đốc Phòng Kinh Doanh - Đặc Trách OTC Công ty dược savipham
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH 40 Giờ
86. COO Công ty TNHH 40 Giờ
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/09/2019
 • Mức lương:
  55 - 70 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thủy Sản Simmy
87. Quản Lý Sản Xuất Công Ty TNHH Thủy Sản Simmy
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH 40 Giờ
88. Giám Đốc Ban Kênh Agency Công ty TNHH 40 Giờ
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH 40 Giờ
89. Quản Lý Chuỗi Cung Ứng (Supply Chain Manager) Công ty TNHH 40 Giờ
 • Địa điểm:
  Quảng Nam
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
MegaCEO Group
90. Tổng Giám Đốc (General Director ) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  10/09/2019
 • Mức lương:
  Từ 69 triệu VNĐ
MegaCEO Group
91. Tổng Giám Đốc (General Director ) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  10/09/2019
 • Mức lương:
  Từ 69 triệu VNĐ
Công ty TNHH 40 Giờ
92. Giám Đốc Quản Lý Hoạt Động Xã Hội Công ty TNHH 40 Giờ
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/09/2019
 • Mức lương:
  50 - 55 triệu VNĐ
Công ty TNHH 40 Giờ
93. Chuyên Viên Kinh Doanh Khu Vực (Field Sales Executive - Up To Supervisor) Công ty TNHH 40 Giờ
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
MegaCEO Group
94. Giám Đốc Sản Xuất (Production Director) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  08/09/2019
 • Mức lương:
  18 - 23 triệu VNĐ
Công ty TNHH 40 Giờ
95. Phó Tổng Giám Đốc (Deputy General Manager) Công ty TNHH 40 Giờ
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  04/09/2019
 • Mức lương:
  23 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH 40 Giờ
96. Trợ Lý CEO (Assistant To CEO) Công ty TNHH 40 Giờ
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  04/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH 40 Giờ
97. Trợ Lý CEO (Assistant To CEO) Công ty TNHH 40 Giờ
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  04/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
MegaCEO Group
98. Giám Đốc Nhà Máy (Factory Manager) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  09/09/2019
 • Mức lương:
  35 - 58 triệu VNĐ
MegaCEO Group
99. Tổng Giám Đốc (General Director) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  09/09/2019
 • Mức lương:
  35 - 58 triệu VNĐ
Công ty TNHH 40 Giờ
100. Phó Giám Đốc Kinh Doanh Công ty TNHH 40 Giờ
 • Địa điểm:
  Nghệ An
 • Thời hạn:
  05/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat