Tuyển dụng 139 việc làm quản lý & đào tạo bán hàng tại Cần Thơ trong tháng 06/2019 - Trang 4

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 139 việc làm quản lý & đào tạo bán hàng tại Cần Thơ trong tháng 06/2019 - Trang 4
Công ty Dược phẩm Tâm Bình
31. Giám Sát Bán Hàng Miền Tây Công ty Dược phẩm Tâm Bình
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  17/07/2019
 • Mức lương:
  15 - 23 triệu VNĐ
Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
32. Nhân Viên Thu Hồi Nợ Trực Tiếp Tại Cần Thơ Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  15/07/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công Ty CP Quà Tặng OQUAA
33. Nhân Viên IT Khu Vực Cần Thơ Công Ty CP Quà Tặng OQUAA
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  05/07/2019
 • Mức lương:
  5 - 20 triệu VNĐ
Công Ty CP Quà Tặng OQUAA
34. Cộng Tác Viên Chăm Sóc Khách Hàng Công Ty CP Quà Tặng OQUAA
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  05/07/2019
 • Mức lương:
  5 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH XNK Đại Dương Xanh
35. Nhân Viên KCS Công ty TNHH XNK Đại Dương Xanh
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  16/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH XNK Đại Dương Xanh
36. Quản Đốc Sản Xuất Công ty TNHH XNK Đại Dương Xanh
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  16/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH TM & DV Quảng Cáo Hải Lưu
37. Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa Công Ty TNHH TM & DV Quảng Cáo Hải Lưu
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  08/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn
38. Tư Vấn Bán Hàng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  06/07/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn
39. Chuyên Viên Bán Hàng Cao Cấp Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  06/07/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn
40. Kỹ Thuật Viên Đồng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  13/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn
41. Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  18/07/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH TM & DV Quảng Cáo Hải Lưu
42. Chuyên Viên Marketing Công Ty TNHH TM & DV Quảng Cáo Hải Lưu
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  08/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH TM & DV Quảng Cáo Hải Lưu
43. Nhân Viên Quản Trị Web Công Ty TNHH TM & DV Quảng Cáo Hải Lưu
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  08/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn
44. Chuyên Viên Cố Vấn Dịch Vụ Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  13/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn
45. Chuyên Viên Cố Vấn Dịch Vụ Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  13/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn
46. Kỹ Thuật Viên Bảo Dưỡng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  13/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Tập Đoàn Bảo Việt
47. Chuyên Viên Tác Nghiệp Tín Dụng Công ty CP Tập Đoàn Bảo Việt
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  05/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Tập Đoàn Bảo Việt
48. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Công ty CP Tập Đoàn Bảo Việt
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  05/08/2019
 • Mức lương:
  Đến 1 triệu VNĐ
Công ty CP Tập Đoàn Bảo Việt
49. Trợ Lý Quan Hệ Khách Hàng Công ty CP Tập Đoàn Bảo Việt
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  05/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Tập Đoàn Bảo Việt
50. Chuyên Viên Kế Toán Nội Bộ Công ty CP Tập Đoàn Bảo Việt
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  05/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat