Tuyển dụng 197 việc làm marketing tại Bà Rịa - Vũng Tàu trong tháng 09/2019 - Trang 7

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 197 việc làm marketing tại Bà Rịa - Vũng Tàu trong tháng 09/2019 - Trang 7
Công ty TNHH British Council
61. Giám Sát Tại Hội Đồng Anh (Invigilators At The British Council In Vietnam) Công ty TNHH British Council
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  15/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
TRUNG TÂM GIA SƯ MỸ ĐỨC
62. Gia Sư Dạy Kèm TRUNG TÂM GIA SƯ MỸ ĐỨC
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  15/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thiết Bị Và Dịch Vụ Công Nghệ Sao Phương Bắc
63. Chuyên Viên Kỹ Thuật Công Ty TNHH Thiết Bị Và Dịch Vụ Công Nghệ Sao Phương Bắc
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  16/10/2019
 • Mức lương:
  10 - 18 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thiết Bị Và Dịch Vụ Công Nghệ Sao Phương Bắc
64. Phó Phòng Kế Hoạch – Đấu Thầu Công Ty TNHH Thiết Bị Và Dịch Vụ Công Nghệ Sao Phương Bắc
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  16/10/2019
 • Mức lương:
  12 - 25 triệu VNĐ
NITORI Bà Rịa - Vũng Tàu
65. Nhân Viên Phòng Xuất Nhập Khẩu NITORI Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  15/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
66. Cán Bộ Kinh Doanh Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
 • Địa điểm:
  Cần Thơ...
 • Thời hạn:
  23/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH XNK Phát Triển Đông Dương
67. Nhân Viên Kỹ Thuật - Bảo Hành Công ty TNHH XNK Phát Triển Đông Dương
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Tập đoàn Muối Miền Nam
68. Phó Giám Đốc Nhà Máy Phụ Trách Kỹ Thuật Công ty Cổ phần Tập đoàn Muối Miền Nam
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn Muối Miền Nam
69. Nhân Viên Qc/Qa Công ty Cổ phần Tập đoàn Muối Miền Nam
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THÉP POMINA
70. Giám Đốc Kinh Doanh Khu Vực CÔNG TY TNHH THÉP POMINA
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  25/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THÉP POMINA
71. Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp CÔNG TY TNHH THÉP POMINA
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  25/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THÉP POMINA
72. Chuyên Viên Pháp Chế (Legal Executive) CÔNG TY TNHH THÉP POMINA
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THÉP POMINA
73. Nhân Viên Marketing Online CÔNG TY TNHH THÉP POMINA
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  16/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THÉP POMINA
74. Kế Toán Công Nợ CÔNG TY TNHH THÉP POMINA
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  6 - 15 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH THÉP POMINA
75. Kế Toán Kho CÔNG TY TNHH THÉP POMINA
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  6 - 15 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH THÉP POMINA
76. Nhân Viên Kế Toán Thuế CÔNG TY TNHH THÉP POMINA
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  6 - 15 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH THÉP POMINA
77. Kỹ Sư Sản Xuất Thép CÔNG TY TNHH THÉP POMINA
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  10/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THÉP POMINA
78. Nhân Viên Marketing CÔNG TY TNHH THÉP POMINA
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  8 - 20 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH THÉP POMINA
79. Trợ Lý Kinh Doanh CÔNG TY TNHH THÉP POMINA
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  8 - 20 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH THÉP POMINA
80. Nhân Viên Kinh Doanh CÔNG TY TNHH THÉP POMINA
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  8 - 20 triệu VNĐ
Chat