Tuyển dụng 28 việc làm Môi Trường/Xử Lý Chất Thải tại Hồ Chí Minh trong tháng 06/2019 - Trang 2

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 28 việc làm Môi Trường/Xử Lý Chất Thải tại Hồ Chí Minh trong tháng 06/2019 - Trang 2
Công ty Cổ phần Cơ khí Thương mại Đại Dũng
12. Nhân Viên HSE Công ty Cổ phần Cơ khí Thương mại Đại Dũng
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/06/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Khử trùng Việt Nam
13. Đội Trưởng Kiểm Soát Dịch Hại Công ty CP Khử trùng Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Khử trùng Việt Nam
14. Kỹ Thuật Viên Kiểm Soát Dịch Hại Công ty CP Khử trùng Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/06/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Cổ Phần Hóa Mỹ Phẩm Mỹ Hảo
15. Phó Phòng Kỹ Thuật (Ngành Hóa Mỹ Phẩm) Cổ Phần Hóa Mỹ Phẩm Mỹ Hảo
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/07/2019
 • Mức lương:
  15 - 17 triệu VNĐ
Cổ Phần Hóa Mỹ Phẩm Mỹ Hảo
16. Nhân Viên Kỹ Thuật (Ngành Hóa Mỹ Phẩm) Cổ Phần Hóa Mỹ Phẩm Mỹ Hảo
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Hồ Bơi Vina
17. Nhân Viên Kinh Doanh Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Hồ Bơi Vina
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/06/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
18. Quản Lý HSE (HSE Manager) Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  22/06/2019
 • Mức lương:
  35 - 50 triệu VNĐ
Chat