Tuyển dụng 128 việc làm Dệt May/Da Giày trong tháng 08/2019 - Trang 5

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 128 việc làm Dệt May/Da Giày trong tháng 08/2019 - Trang 5
Công Ty TNHH May Tứ Đạt
41. Công Nhân May Công Ty TNHH May Tứ Đạt
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tập đoàn Thuận Phương
42. Nhân Viên Kỹ Thuật Xưởng May Tập đoàn Thuận Phương
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/09/2019
 • Mức lương:
  9 - 20 triệu VNĐ
Tổng công ty Đức Giang - CTCP
43. Nhân Viên Điều Phối Tổng công ty Đức Giang - CTCP
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/09/2019
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Tập đoàn Thuận Phương
44. Nhân Viên Thiết Kế Rập - Chỉnh Rập Tập đoàn Thuận Phương
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/09/2019
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
Tập đoàn Thuận Phương
45. Nhân Viên QA Ngành May Tập đoàn Thuận Phương
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/09/2019
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Tập đoàn Thuận Phương
46. Thợ Máy - Bảo Trì Máy May Tập đoàn Thuận Phương
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/09/2019
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Tập đoàn Thuận Phương
47. Nhân Viên IE Chuyền (IE Line) Tập đoàn Thuận Phương
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Trần Doanh
48. Thợ Cắt Vải Biết Tính Định Mức Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Trần Doanh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  13/09/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Trần Doanh
49. Nhân Viên May Mẫu Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Trần Doanh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Trần Doanh
50. Nhân Viên Kỹ Thuật May Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Trần Doanh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Trần Doanh
51. Công Nhân May Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Trần Doanh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty CP Sản xuất Thương mại May Sài Gòn
52. Nhân Viên Lean – Automation Công ty CP Sản xuất Thương mại May Sài Gòn
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Sản xuất Thương mại May Sài Gòn
53. Phó Phòng QA Công ty CP Sản xuất Thương mại May Sài Gòn
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Sản xuất Thương mại May Sài Gòn
54. Nhân Viên Merchandiser Công ty CP Sản xuất Thương mại May Sài Gòn
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Sản xuất Thương mại May Sài Gòn
55. Nhân Viên Sửa Chữa Máy May Công Nghiệp Công ty CP Sản xuất Thương mại May Sài Gòn
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Trần Doanh
56. Nhân Viên Thiết Kế Rập May Mặc Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Trần Doanh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
 Công ty Cổ phần Mirae
57. Nhân Viên Theo Dõi Đơn Hàng - Ngành May Công ty Cổ phần Mirae
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  03/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH May Mặc Leader ( Việt Nam)
58. Công Nhân Kiểm Tra Chất Lượng Công ty TNHH May Mặc Leader ( Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Vĩnh Long
 • Thời hạn:
  29/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH May Mặc Leader ( Việt Nam)
59. Công Nhân May Công ty TNHH May Mặc Leader ( Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Vĩnh Long
 • Thời hạn:
  13/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tập đoàn Thuận Phương
60. Nhân Viên Kỹ Thuật Ngành May Tập đoàn Thuận Phương
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/09/2019
 • Mức lương:
  10 - 25 triệu VNĐ
Chat