Tuyển dụng 127 việc làm Dệt May/Da Giày trong tháng 08/2019 - Trang 2

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 127 việc làm Dệt May/Da Giày trong tháng 08/2019 - Trang 2
Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam)
11. Công Nhân May Có Tay Nghề Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Bình Định
 • Thời hạn:
  29/08/2019
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam)
12. Tổ Trưởng Tổ Cắt Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Bình Định
 • Thời hạn:
  29/08/2019
 • Mức lương:
  6 - 9 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam)
13. Tổ Trưởng, Tổ Phó Chuyền May Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Bình Định
 • Thời hạn:
  29/08/2019
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam)
14. Công Nhân May Chưa Có Tay Nghề Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Bình Định
 • Thời hạn:
  29/08/2019
 • Mức lương:
  3 - 5 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam)
15. Nhân Viên Kiểm Hàng May Mặc Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Bình Định
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  4 - 7 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam)
16. Nhân Viên Rập Sơ Đồ, Nhảy Size Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Bình Định
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  5 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam)
17. Quản Đốc/ Tổ Trưởng Chuyền May Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Bình Định
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
MegaCEO Group
18. Phó Phòng Kế Hoạch Sản Xuất ( Process Planner ) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  25/09/2019
 • Mức lương:
  23 - 27 triệu VNĐ
Công ty TNHH ĐT TM SX Phong Vân
19. Nhân Viên Phòng Mẫu Công ty TNHH ĐT TM SX Phong Vân
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  18/09/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH SX-TM Việt Thắng Jean
20. Nhân Viên Kỹ Thuật Rập Công ty TNHH SX-TM Việt Thắng Jean
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  02/09/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Padmac Vietnam Limited
21. Nhân Viên Kiểm Tra Sơ Đồ Thiết Kế Padmac Vietnam Limited
 • Địa điểm:
  Nam Định
 • Thời hạn:
  28/09/2019
 • Mức lương:
  6 - 9 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH YASUDA FASHION (VIỆT NAM)
22. Công Nhân May CÔNG TY TNHH YASUDA FASHION (VIỆT NAM)
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/09/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH MTV Mỹ Phục
23. Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng Thời Trang Công ty TNHH MTV Mỹ Phục
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH MTV Mỹ Phục
24. Chuyên Viên Đào Tạo Nội Bộ Công ty TNHH MTV Mỹ Phục
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH MTV Mỹ Phục
25. Trưởng Phòng Quản Lý Sản Xuất May Mặc Công ty TNHH MTV Mỹ Phục
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  25/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH MTV Mỹ Phục
26. Công Nhân May Thời Trang Cao Cấp Công ty TNHH MTV Mỹ Phục
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  26/09/2019
 • Mức lương:
  5 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH MTV Mỹ Phục
27. Nhân Viên Thiết Kế Thời Trang Công ty TNHH MTV Mỹ Phục
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  25/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Handee
28. Công Nhân May Công ty TNHH Handee
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/08/2019
 • Mức lương:
  5 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Handee
29. Tổ Trưởng Chuyền May Công ty TNHH Handee
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH Handee
30. Nhân Viên May Mẫu Công ty TNHH Handee
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat