Tuyển dụng 371 việc làm creative design tại Hải Phòng trong tháng 07/2019 - Trang 8

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 371 việc làm creative design tại Hải Phòng trong tháng 07/2019 - Trang 8
Công Ty TNHH Hyundai E&C Vina Sông Giá
71. Lễ Tân Công Ty TNHH Hyundai E&C Vina Sông Giá
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH Song Minh
72. Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu Công ty TNHH Song Minh
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  24/08/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Viện Y Học Biển
73. Kỹ Thuật Viên Xét Nghiệm Viện Y Học Biển
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  17/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Cao su kỹ thuật Đồng Tâm
74. Nhân Viên Kinh Doanh Công ty CP Cao su kỹ thuật Đồng Tâm
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Woosung Electronics Việt Nam
75. Kiểm Soát Nội Bộ/ Kế Toán Quản Trị ( PLI) Công ty TNHH Woosung Electronics Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  25/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Woosung Electronics Việt Nam
76. Trưởng Nhóm Quản Lý Chất Lượng ( Qa/Qc Team Leader) Công ty TNHH Woosung Electronics Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  25/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Woosung Electronics Việt Nam
77. Nhân Viên Kho ( Kitting Staff) Công ty TNHH Woosung Electronics Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  25/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Woosung Electronics Việt Nam
78. Kỹ Sư Khuôn Công ty TNHH Woosung Electronics Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  25/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Woosung Electronics Việt Nam
79. Nhân Viên Giao Hàng Công ty TNHH Woosung Electronics Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  25/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Woosung Electronics Việt Nam
80. Nhân Viên Kiểm Tra Độ Độc Hại ( XRF Staff) Công ty TNHH Woosung Electronics Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  02/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Woosung Electronics Việt Nam
81. Kỹ Sư Vận Hành Máy ( CNC Engineer) Công ty TNHH Woosung Electronics Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  02/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Woosung Electronics Việt Nam
82. Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng ( LQC) Công ty TNHH Woosung Electronics Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  02/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Woosung Electronics Việt Nam
83. Nhân Viên Nghiên Cứu Và Phát Triển ( R&D) Công ty TNHH Woosung Electronics Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  02/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Quốc Tế Giám Định Và Thử Nghiệm Hàng Tiêu Dùng Việt Nam
84. Nhân Viên Qa Công Ty TNHH Quốc Tế Giám Định Và Thử Nghiệm Hàng Tiêu Dùng Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  14/08/2019
 • Mức lương:
  9 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Quốc Tế Giám Định Và Thử Nghiệm Hàng Tiêu Dùng Việt Nam
85. Nhân Viên Thí Nghiệm Hóa Học Công Ty TNHH Quốc Tế Giám Định Và Thử Nghiệm Hàng Tiêu Dùng Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  14/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Quốc Tế Giám Định Và Thử Nghiệm Hàng Tiêu Dùng Việt Nam
86. Kế Toán Tổng Hợp Công Ty TNHH Quốc Tế Giám Định Và Thử Nghiệm Hàng Tiêu Dùng Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  14/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Cơ Điện NNC
87. Kế Toán Trưởng Công Ty Cổ Phần Cơ Điện NNC
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  07/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Cơ Điện NNC
88. Kỹ Sư Cơ Điện Công Ty Cổ Phần Cơ Điện NNC
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  07/09/2019
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Ngân hàng TMCP Bản Việt
89. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Ngân hàng TMCP Bản Việt
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Azumaya Hotel
90. Nhân Viên Foot Massage Azumaya Hotel
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  14/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat