Tuyển dụng 285 việc làm creative design tại Hải Phòng trong tháng 06/2019 - Trang 7

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 285 việc làm creative design tại Hải Phòng trong tháng 06/2019 - Trang 7
Công Ty TNHH Hàng Hải Việt Phong
61. Nhân Viên Bảo Vệ Công Ty TNHH Hàng Hải Việt Phong
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Hàng Hải Việt Phong
62. Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng Công Ty TNHH Hàng Hải Việt Phong
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Hàng Hải Việt Phong
63. Nhân Viên Kế Toán Công Ty TNHH Hàng Hải Việt Phong
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Công Nghệ Tự Động Hóa Hoàng Gia
64. Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty TNHH Công Nghệ Tự Động Hóa Hoàng Gia
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Công Nghệ Tự Động Hóa Hoàng Gia
65. Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự Công Ty TNHH Công Nghệ Tự Động Hóa Hoàng Gia
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Công Nghệ Tự Động Hóa Hoàng Gia
66. Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Công Ty TNHH Công Nghệ Tự Động Hóa Hoàng Gia
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Công Nghệ Tự Động Hóa Hoàng Gia
67. Trợ Lý Kinh Doanh Công Ty TNHH Công Nghệ Tự Động Hóa Hoàng Gia
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Công Nghệ Tự Động Hóa Hoàng Gia
68. KỸ Sư Tự Động Hóa Công Ty TNHH Công Nghệ Tự Động Hóa Hoàng Gia
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  05/09/2019
 • Mức lương:
  7 - 8 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAM HUY
69. Nhân Viên Kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAM HUY
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  16/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAM HUY
70. Nhân Viên Kiểm Định Chất Lượng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAM HUY
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  10/09/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAM HUY
71. Quản Đốc Phân Xưởng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAM HUY
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  10/09/2019
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAM HUY
72. Tổ Trưởng Sản Xuất CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAM HUY
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  10/09/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAM HUY
73. Nhân Viên Lái Xe Nâng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAM HUY
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  16/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAM HUY
74. Nhân Viên Kế Toán CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAM HUY
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  09/09/2019
 • Mức lương:
  5 - 10 triệu VNĐ
Hệ thống giáo dục Edufit
75. Bếp Trưởng Hệ thống giáo dục Edufit
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  14/07/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cho Thuê Tài Chính TNHH MTV Quốc Tế Chailease
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
78. Quản Lý Chi Nhánh (Branch Manager) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  05/08/2019
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn UHMGROUP
79. Bếp Phó (Sous Chef) Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn UHMGROUP
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  09/09/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Pantos Logistic Việt Nam
80. Quản Lý Thông Quan (Custom Clearance Manager) Pantos Logistic Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  10/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat