Tuyển dụng 52 việc làm Môi Giới Chứng Khoán trong tháng 08/2019 - Trang 1

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 52 việc làm Môi Giới Chứng Khoán trong tháng 08/2019 - Trang 1
Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam
1. Nhân Viên Thu Mua Nguyên Liệu - Bình Phước Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Phước
 • Thời hạn:
  16/10/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
2. Nhân Viên Thẩm Định Tín Dụng - Làm Việc Tại Bình Thạnh Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  6 - 12 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
4. Chuyên Viên Quản Trị Rủi Ro Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  18/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
5. Chuyên Viên Giao Dịch Chứng Khoán Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  18/09/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần PGT Holdings
7. Nhân Viên Môi Giới Chứng Khoán Công ty Cổ phần PGT Holdings
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần PGT Holdings
8. Chuyên Viên Nghiệp Vụ Chứng Khoán Công ty Cổ phần PGT Holdings
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Aviva Việt Nam
9. [Vĩnh Long] Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm Công Ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Aviva Việt Nam
 • Địa điểm:
  Vĩnh Long
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Aviva Việt Nam
10. Bình Dương - Ngân Hàng Vietinbank - Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm Công Ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Aviva Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Aviva Việt Nam
11. Bình Định - Ngân Hàng Vietinbank - Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm Công Ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Aviva Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Định
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Chứng Khoán NH Việt Nam-Chi nhánh TP.HCM
13. Nhân Viên Dịch Vụ Ngân Hàng Đầu Tư (Ib) Công ty TNHH Chứng Khoán NH Việt Nam-Chi nhánh TP.HCM
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam
14. Nhân Viên Môi Giới Chứng Khoán Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/08/2019
 • Mức lương:
  5 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kiến Thiết Việt Nam
15. Phó Giám Đốc Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kiến Thiết Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
 Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Quốc Tế Việt Nam
16. Môi Giới Chứng Khoán Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Quốc Tế Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
ACBS chi nhánh Đồng Nai
17. Thực Tập Sinh Môi Giới Chứng Khoán ACBS chi nhánh Đồng Nai
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  07/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tập đoàn C.T Group
18. Trưởng Phòng Ipo Tập đoàn C.T Group
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam
19. Nhân Viên Dịch Vụ Ngân Hàng Đầu Tư (Ib) Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  04/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
20. Chuyên Viên Môi Giới Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  01/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat