Tuyển dụng 7 việc làm Môi Giới Chứng Khoán tại Hồ Chí Minh trong tháng 06/2019 - Trang 2

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 7 việc làm Môi Giới Chứng Khoán tại Hồ Chí Minh trong tháng 06/2019 - Trang 2
Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
11. Chuyên Viên Môi Giới Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Tập Đoàn Bảo Việt
12. Chuyên Viên Môi Giới Công ty CP Tập Đoàn Bảo Việt
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  23/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
MAYBANK KIM ENG SECURITIES COMPANY LIMITED
13. Chuyên Viên Môi Giới Chứng Khoán MAYBANK KIM ENG SECURITIES COMPANY LIMITED
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
MAYBANK KIM ENG SECURITIES COMPANY LIMITED
14. Trưởng Phòng Môi Giới Chứng Khoán MAYBANK KIM ENG SECURITIES COMPANY LIMITED
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Quân Đội
15. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Ngân hàng TMCP Quân Đội
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/07/2019
 • Mức lương:
  25 - 35 triệu VNĐ
Ngân hàng TMCP Quân Đội
17. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Ngân hàng TMCP Quân Đội
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/06/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat