Tuyển dụng 722 việc làm brand strategy tại Đà Nẵng trong tháng 06/2019 - Trang 10

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 722 việc làm brand strategy tại Đà Nẵng trong tháng 06/2019 - Trang 10
Sel de Mer Hotel & Suites
91. Nhân Viên Phụ Trách Đồng Phục (Linen/ Uniform Attendant) Sel de Mer Hotel & Suites
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Sel de Mer Hotel & Suites
92. Phó Bếp (Demi Chef) ) Sel de Mer Hotel & Suites
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MTV DUBBING PLASTER & CHEMICALS
93. Kế Toán Trưởng CÔNG TY TNHH MTV DUBBING PLASTER & CHEMICALS
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  28/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Furama Resort Đà Nẵng
94. Nhân Viên Nhà Hàng (Waiter/Waitress) Furama Resort Đà Nẵng
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  21/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Furama Resort Đà Nẵng
95. Trợ Lý Điều Hành EDP (Assistant EDP Manager) Furama Resort Đà Nẵng
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  22/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Furama Resort Đà Nẵng
96. Nhân Viên Chăm Sóc Trẻ (Baby Sitter) Furama Resort Đà Nẵng
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  21/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Long Bảo Phát
97. Nhân Viên Tuyển Dụng Công ty TNHH Long Bảo Phát
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  30/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Sel de Mer Hotel & Suites
98. Nhân Viên Pha Chế Rượu (Bartender) Sel de Mer Hotel & Suites
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Sel de Mer Hotel & Suites
99. Quản Lý Bar (Bar Manager) Sel de Mer Hotel & Suites
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Sel de Mer Hotel & Suites
100. Phục Vụ Dịch Vụ Phòng (Room Service Waiter/ Waitress) Sel de Mer Hotel & Suites
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Sel de Mer Hotel & Suites
101. Giám Sát Nhà Hàng (Restaurant Supervisor) Sel de Mer Hotel & Suites
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Sel de Mer Hotel & Suites
102. Quản Lý Nhà Hàng (Restaurant Manager) Sel de Mer Hotel & Suites
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Sel de Mer Hotel & Suites
103. Bồi Bàn (Waiter/ Waitress) Sel de Mer Hotel & Suites
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Sel de Mer Hotel & Suites
104. Trưởng Bộ Phận Buồng Phòng (Room Service Captain) Sel de Mer Hotel & Suites
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Sel de Mer Hotel & Suites
105. Thu Ngân F&B (F&B Cashier) Sel de Mer Hotel & Suites
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Sel de Mer Hotel & Suites
106. Nhân Viên Sảnh (Bellman) Sel de Mer Hotel & Suites
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Sel de Mer Hotel & Suites
107. Bếp Phó (Sous Chef) Sel de Mer Hotel & Suites
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ QUỐC TẾ VIỆT MỸ
108. Nhân Viên Tuyển Dụng CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ QUỐC TẾ VIỆT MỸ
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Sel de Mer Hotel & Suites
109. Trưởng Bộ Phận An Ninh (Chief Security) Sel de Mer Hotel & Suites
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Sel de Mer Hotel & Suites
110. Giám Đốc Kinh Doanh (Sales Manager) Sel de Mer Hotel & Suites
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat