Tuyển dụng 58 việc làm Bảo Vệ tại Hồ Chí Minh trong tháng 06/2019 - Trang 5

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 58 việc làm Bảo Vệ tại Hồ Chí Minh trong tháng 06/2019 - Trang 5
Công ty Cổ phần Vincom Retail
41. Nhân Viên An Ninh - Đài Quan Sát Công ty Cổ phần Vincom Retail
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/06/2019
 • Mức lương:
  5 - 6 triệu VNĐ
Công ty TNHH Dịch vụ Tổng hợp và Công nghệ Phúc Bình
42. Nhân Viên Bảo Vệ Công ty TNHH Dịch vụ Tổng hợp và Công nghệ Phúc Bình
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/06/2019
 • Mức lương:
  7 - 8 triệu VNĐ
Công Ty CP Kỹ Thuật Và Ô Tô Trường Long
43. Nhân Viên Bảo Vệ Công Ty CP Kỹ Thuật Và Ô Tô Trường Long
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/06/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
44. Nhân Viên An Ninh - An Toàn (Mảng Express) Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/06/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tập đoàn Thuận Phương
45. Nhân Viên Bảo Vệ Nội Bộ Chất Lượng Cao Tập đoàn Thuận Phương
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty LD HHKS Chains Caravelle
46. Nhân Viên Bảo Vệ Công Ty LD HHKS Chains Caravelle
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  02/07/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH CBRE Việt Nam
47. Nhân Viên Cứu Hộ Hồ Bơi Công Ty TNHH CBRE Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  18/06/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
 Công ty TNHH May Thêu Giày An Phước
48. Nhân Viên Bảo Vệ Cửa Hàng Công ty TNHH May Thêu Giày An Phước
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/06/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH MTV dịch vụ Bảo vệ Thăng Long
49. Nhân Viên Bảo Vệ Công ty TNHH MTV dịch vụ Bảo vệ Thăng Long
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  03/07/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Pullman Saigon Centre
50. Giám Sát An Ninh ( Chief Security) Pullman Saigon Centre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/06/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY DỊCH VỤ BẢO VỆ LD VIỆT NHẬT YUKI SEPRE24
51. Giám Sát An Ninh, Camera CÔNG TY DỊCH VỤ BẢO VỆ LD VIỆT NHẬT YUKI SEPRE24
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/06/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
CÔNG TY DỊCH VỤ BẢO VỆ LD VIỆT NHẬT YUKI SEPRE24
52. Bảo Vệ Trung Tâm Thương Mại CÔNG TY DỊCH VỤ BẢO VỆ LD VIỆT NHẬT YUKI SEPRE24
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/06/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Khách Sạn Northern Sài Gòn
53. Bảo Vệ Nội Bộ Khách Sạn Northern Sài Gòn
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  24/06/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
FUTA Bus Lines
54. Bảo Vệ FUTA Bus Lines
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/06/2019
 • Mức lương:
  5 - 6 triệu VNĐ
Công ty CP Khử trùng Việt Nam
55. Nhân Viên Bảo Vệ Công ty CP Khử trùng Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/07/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
THĂNG LONG BẢO AN SEPRE 24
57. Nhân Viên Bảo Vệ THĂNG LONG BẢO AN SEPRE 24
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/07/2019
 • Mức lương:
  3 - 5 triệu VNĐ
Công Ty TNHH DV Bảo Vệ Hoàng Khương
58. Nhân Viên Bảo Vệ Công Ty TNHH DV Bảo Vệ Hoàng Khương
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/06/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Chat