Tuyển dụng 58 việc làm Bảo Vệ tại Hồ Chí Minh trong tháng 06/2019 - Trang 3

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 58 việc làm Bảo Vệ tại Hồ Chí Minh trong tháng 06/2019 - Trang 3
Công ty Cổ phần Vincom Retail
22. Nhân Viên An Ninh - Đài Quan Sát Công ty Cổ phần Vincom Retail
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/06/2019
 • Mức lương:
  5 - 6 triệu VNĐ
Công ty TNHH Dịch vụ Tổng hợp và Công nghệ Phúc Bình
23. Nhân Viên Bảo Vệ Công ty TNHH Dịch vụ Tổng hợp và Công nghệ Phúc Bình
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/06/2019
 • Mức lương:
  7 - 8 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
24. Nhân Viên An Ninh - An Toàn (Mảng Express) Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/06/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tập đoàn Thuận Phương
25. Nhân Viên Bảo Vệ Nội Bộ Chất Lượng Cao Tập đoàn Thuận Phương
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty LD HHKS Chains Caravelle
26. Nhân Viên Bảo Vệ Công Ty LD HHKS Chains Caravelle
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  02/07/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH CBRE Việt Nam
27. Nhân Viên Cứu Hộ Hồ Bơi Công Ty TNHH CBRE Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  18/06/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
 Công ty TNHH May Thêu Giày An Phước
28. Nhân Viên Bảo Vệ Cửa Hàng Công ty TNHH May Thêu Giày An Phước
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/06/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH MTV dịch vụ Bảo vệ Thăng Long
29. Nhân Viên Bảo Vệ Công ty TNHH MTV dịch vụ Bảo vệ Thăng Long
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  03/07/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Pullman Saigon Centre
30. Giám Sát An Ninh ( Chief Security) Pullman Saigon Centre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/06/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY DỊCH VỤ BẢO VỆ LD VIỆT NHẬT YUKI SEPRE24
31. Giám Sát An Ninh, Camera CÔNG TY DỊCH VỤ BẢO VỆ LD VIỆT NHẬT YUKI SEPRE24
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/06/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
CÔNG TY DỊCH VỤ BẢO VỆ LD VIỆT NHẬT YUKI SEPRE24
32. Bảo Vệ Trung Tâm Thương Mại CÔNG TY DỊCH VỤ BẢO VỆ LD VIỆT NHẬT YUKI SEPRE24
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/06/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Khách Sạn Northern Sài Gòn
33. Bảo Vệ Nội Bộ Khách Sạn Northern Sài Gòn
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  24/06/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
FUTA Bus Lines
34. Bảo Vệ FUTA Bus Lines
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/06/2019
 • Mức lương:
  5 - 6 triệu VNĐ
Công ty CP Khử trùng Việt Nam
35. Nhân Viên Bảo Vệ Công ty CP Khử trùng Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/07/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
THĂNG LONG BẢO AN SEPRE 24
37. Nhân Viên Bảo Vệ THĂNG LONG BẢO AN SEPRE 24
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/07/2019
 • Mức lương:
  3 - 5 triệu VNĐ
Công Ty TNHH DV Bảo Vệ Hoàng Khương
38. Nhân Viên Bảo Vệ Công Ty TNHH DV Bảo Vệ Hoàng Khương
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/06/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Chat