Công ty đang có đợt tuyển dụng lớn trong năm, từ cấp quản lý đòi hỏi trình độ, kinh nghiệm, kỹ năng đến các vị trí thấp hơn. Động thái nhằm chuẩn bị nhân lực cho các dự án lớn sắp được triển khai cũng như phục vụ quá trình tái cấu trúc, chuyển đổi sang mô hình tập đoàn của công ty.

Xem thêm