Trong 3 tháng trải nghiệm thực tế công việc tại nhà băng, các sinh viên năm cuối đều nhận lương và có cơ hội được tuyển dụng vào các vị trí phù hợp. “Khởi nghiệp cùng Nam A Bank 2017” là chương trình thực tập dành cho sinh viên các khối ngành kinh tế - tài chính năm cuối tại TP HCM.

Xem thêm