Tuyển dụng 2 việc làm Dự Án/Kế Hoạch tại Quảng Ninh trong tháng 10/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 2 việc làm Dự Án/Kế Hoạch tại Quảng Ninh trong tháng 10/2019
Công ty TNHH Cảng Công Ten Nơ Quốc Tế Cái Lân
1. Nhân Viên Kế Hoạch Khai Thác Công ty TNHH Cảng Công Ten Nơ Quốc Tế Cái Lân
 • Địa điểm:
  Quảng Ninh
 • Thời hạn:
  14/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ DỰ ÁN CORE ASIA
2. Kỹ Sư Quản Lý Dự Án Xây Dựng CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ DỰ ÁN CORE ASIA
 • Địa điểm:
  Quảng Ninh
 • Thời hạn:
  29/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat