TÌM VIỆC THEO CÁCH HOÀN TOÀN MỚI

JobsGO tạo kết nối trực tiếp, đơn giản, cực kỳ thông minh và thân thiện giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng.

Tải miễn phí ứng dụng
play

Tuyển dụng 9 việc làm Công Nghệ Thông Tin tại Hải Phòng trong tháng 04/2019

  1. JobsGO
  2. Việc làm
  3. Tuyển dụng 9 việc làm Công Nghệ Thông Tin tại Hải Phòng trong tháng 04/2019
Khách sạn Menrva
1. Quản Lý Kỹ Thuật - Khách sạn Menrva

Tổ chức, vận hành và giám sát hoạt động bộ phận Kỹ thuật - Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên trong bộ phận - Giải quyết các sự cố, yêu cầu về kỹ thuật Khách sạn Các công việc khác theo yê ... - [xem chi tiết]

Khách sạn Menrva
2. Nhân Viên Quản Trị Mạng - Khách sạn Menrva

Giám sát hoạt động phòng CNTT của khách sạn Kiểm tra hệ thống hạ tầng CNTT của khách sạn Hỗ trợ vận hành các phần mềm nghiệp vụ Các công việc khác theo yêu cầu - [xem chi tiết]

CÔNG TY TNHH RORZE ROBOTECH
3. Nhân Viên Viết Phần Mềm Thời Vụ - ROBOTECH

Thực hiện các công việc thuộc bộ phận viết phần mềm Chi tiết công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn - [xem chi tiết]

 Công ty TNHH Fuji Xerox Việt Nam
4. Nhân Viên Phòng IT (Kỹ Sư Phần Mềm) - Fuji Xerox

Tham gia phân tích và thiết kế hệ thống phần mềm nội bộ.Phất triển phần mềm, module trên nền .NET.Hỗ trợ các phòng ban xử lý lỗi kỹ thuật liên quan đến phần mềm hệ thống - [xem chi tiết]

Công ty TNHH Dịch vụ Công nghệ Thông tin Toàn Cầu
5. Nhân Viên Hỗ Trợ Công Nghệ Thông Tin - ITM Management

Tiếp nhận được tất cả các thông tin liên quan đến vấn đề máy tính gặp phải. Có thể khắc phục sự cố máy tính từ xa như khắc phục lỗi unikey, thuế, HTKK… Cài đặt các phần mềm văn phòng, email, máy in v ... - [xem chi tiết]

Tìm kiếm liên quan
Chat