Designer trong team Marketing có được gọi là “dân marketing” hoặc “làm trong lĩnh vực mkt” không?

25.49K lượt xem Marketing
0

Có chứ. Marketing cũng bao gồm việc sản xuất nội dung. Mà hình ảnh thì cũng nằm trong nội dung thôi.
Marketing nó là cả một chuỗi các bộ phận làm việc để hoàn thành mục tiêu sau cùng.

Changed status to publish
0

Hoàn toàn có nha. Designer trong team Marketing chính là tuyến đầu Content Marketing. Đừng quên Content có 2 phần: phần đọc và phần nhìn. Phần nhìn (hình ảnh/video) đập vào mắt. Họ biết 1 bản brief cần gì, và trình bày các USP lên bản thiết kế. Designer trong team Marketing quyết định một phần không nhỏ chất lượng của nội dung Marketing.

Changed status to publish
0

Thật buồn cười, design cũng có nhiều nhánh: branding, UX/UI, thời trang, nội thất,… tùm lum. Ví dụ như ông làm design để phục vụ cho truyền thông, quảng cáo, bán hàng thì gọi vậy cũng chỉ là 1 cách để nhận biết chuyên môn thôi mà. Học mỗi công cụ thôi thì làm sao mà mà truyền thông, quảng cáo được. Cũng phải biết rộng, hiểu sâu thì mới có tác dụng!

Changed status to publish
0

– Về mặt cơ cấu bộ phận, phòng ban thì Designer thuộc Marketing. Trong nhiều mô hình tổ chức bộ máy marketing quốc tế người ta gọi team/ phòng mà Des trực tiếp trực thuộc là Marketing Services hay In-house agency/ Internal agency (gồm có một vài trong các team Research, Media, Creative – Content, Design…).
– Về mặt chuyên môn nghiệp vụ thì Designer là Creative, là Art chứ không phải Marketer.

Viết trả lời của bạn