Tuyển dụng 18 việc làm Dự Án/Kế Hoạch tại Bình Dương trong tháng 10/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 18 việc làm Dự Án/Kế Hoạch tại Bình Dương trong tháng 10/2019
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
1. [Bình Dương] Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
2. [Bình Dương] Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  16/11/2019
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
3. Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  10/01/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Perfetti Van Melle (Viet Nam) Limited
4. Engineering Project Manager Perfetti Van Melle (Viet Nam) Limited
 • Địa điểm:
  Bình Dương...
 • Thời hạn:
  15/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Thép Lá Mạ Sóng Thần
5. Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất Công ty TNHH Thép Lá Mạ Sóng Thần
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  09/11/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Minh Long I
6. Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất Công ty TNHH Minh Long I
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  08/11/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
7. [Bình Dương] Nhân Viên Phòng Kế Hoạch Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  8 - 11 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
8. Nhân Viên Phòng Kế Hoạch Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  25/12/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
AKZONOBEL VIETNAM
9. Quản Lý Kinh Doanh Khu Vực (Area Project Sales Manager) AKZONOBEL VIETNAM
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Cơ khí Xây dựng Du Lịch Bách Tùng
10. Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất Công ty TNHH Cơ khí Xây dựng Du Lịch Bách Tùng
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  10/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Hạo Phương
11. Nhân Viên Dự Án Công ty TNHH Hạo Phương
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty cổ phần dịch vụ thương mại & xây dựng địa ốc Kim Oanh
12. Giám Đốc Khối Pháp Chế - Pháp Lý Dự Án Công ty cổ phần dịch vụ thương mại & xây dựng địa ốc Kim Oanh
 • Địa điểm:
  Bình Dương...
 • Thời hạn:
  09/11/2019
 • Mức lương:
  40 - 60 triệu VNĐ
Công Ty TNHH R- Pac Việt Nam
13. Phó Phòng Kế Hoạch (Assistant Planning Manager) Công Ty TNHH R- Pac Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  01/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ô tô Tín Phát
14. Nữ Nhân Viên Kinh Doanh Ô Tô Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ô tô Tín Phát
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  26/10/2019
 • Mức lương:
  4 - 9 triệu VNĐ
MegaCEO Group
15. Quản Lý Dự Án Bán Hàng (Project Sales Manager) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
MegaCEO Group
16. Quản Lý Dự Án (Project Manager) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  28/10/2019
 • Mức lương:
  27 - 35 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tân Hiệp Phát
17. Chuyên Gia Điều Phối & Báo Cáo (Coordinating & Reporting Specialist) Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tân Hiệp Phát
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam
18. [Bình Phước] Nhân Viên Kế Hoạch Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương...
 • Thời hạn:
  24/10/2019
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
Chat