JobsGO Blog » » Page 3

Tag: tuyen dung

Cộng tác viên dịch bài làm những công việc gì?

Cộng tác viên dịch bài là gì? Khám phá bản mô tả công việc chi tiết nhất

Cộng tác viên dịch bài là một trong những việc làm đang có nhu cầu tìm kiếm cũng như tuyển dụng khá cao hiện nay. Vậy bạn đã hiểu về công việc này là gì chưa? Nếu chưa thì đừng...

/ 19 Tháng Chín, 2019
Trưởng nhóm nội dung

Mô tả công việc Trưởng Nhóm Nội Dung

Dưới đây là bản mô tả công việc mẫu vị trí Trưởng Nhóm Nội Dung mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo...

/ 19 Tháng Chín, 2019
chuyên viên quan hệ đối tác

Mô tả công việc Chuyên Viên Quan Hệ Đối Tác, Chuyên Viên Quan Hệ

Dưới đây là bản mô tả công việc mẫu vị trí Chuyên Viên Quan Hệ Đối Tác, Chuyên Viên Quan Hệ mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn...

/ 19 Tháng Chín, 2019
chuyên viên nội dung

Mô tả công việc Chuyên Viên Nội Dung

Dưới đây là bản mô tả công việc mẫu vị trí Chuyên Viên Nội Dung mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo...

/ 18 Tháng Chín, 2019
Chuyên viên quảng cáo

Mô tả công việc Chuyên Viên Quảng Cáo

Dưới đây là bản mô tả công việc mẫu vị trí Chuyên Viên Quảng Cáo mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo...

/ 18 Tháng Chín, 2019
Quản lý thương hiệu

Mô tả công việc Quản Lý Thương Hiệu

Dưới đây là bản mô tả công việc mẫu vị trí Quản Lý Thương Hiệu mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo...

/ 18 Tháng Chín, 2019
Nhân viên xử lý đơn hàng

Mô tả công việc Nhân Viên Xử Lý Đơn Hàng

Dưới đây là bản mô tả công việc mẫu vị trí Nhân Viên Xử Lý Đơn Hàng mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh...

/ 13 Tháng Chín, 2019

Mô tả công việc Nhân Viên Chăm Sóc Đơn Hàng

Dưới đây là bản mô tả công việc mẫu vị trí Nhân Viên Chăm Sóc Đơn Hàng mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh...

/ 13 Tháng Chín, 2019
Ngành tài chính ngân hàng

Học tài chính ngân hàng ra trường làm gì?

Theo dự báo của các chuyên gia, nhu cầu nhân sự trong ngành tài chính ngân hàng sẽ đạt tới con số 130.000 vào năm 2020. Tuy nhiên, không ít người nghĩ rằng học ngành tài chính ngân hàng chỉ...

/ 8 Tháng Chín, 2019
Trưởng phòng bán hàng

Mô tả công việc Trưởng Phòng Bán Hàng

Dưới đây là bản mô tả công việc mẫu vị trí Trưởng Phòng Bán Hàng mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo...

/ 5 Tháng Chín, 2019