JobsGO Blog »

Thẻ: tình nguyeenh

nên làm gì khi còn là sinh viên

Nên làm gì khi còn là sinh viên?

Robert Nicholson từng nhắn nhủ với sinh viên rằng: “Hãy sống như không có ai đang nhìn ngó bạn”. Bởi vì đây là khoảng thời gian bạn có thể sống hết mình và “điên” nhất có thể. Nên làm gì...

/ 1 Tháng Mười, 2019