JobsGO Blog »

Thẻ: tạo động lực từ áp lực

5 cách tốt nhất để vượt qua áp lực công việc

Áp lực là một phần của công việc và bạn sẽ không thể hoàn toàn loại bỏ nó. Vì vậy, hãy cố gắng phản ứng với áp lực một cách tích cực. Dưới đây là 5 cách thức hiệu quả...

/ 28 Tháng Một, 2021

Tạo động lực cho bản thân từ áp lực

Trong công việc, chúng ta khó thể nào kiểm soát để mọi việc đều diễn ra như ý. Nhưng phản ứng của bạn với những khó khăn, thử thách như thế nào hoàn toàn có thể do chính bạn tự...

/ 5 Tháng Một, 2021