JobsGO Blog »

Thẻ: tạo động lực cho nhân viên

Để tạo động lực cho nhân viên, hãy làm tốt 3 điều này

Trong một cuộc thăm dò gần đây của Gallup về mức độ cam kết của nhân viên, kết quả chỉ ra rằng tại Mỹ, có tới 70% số nhân viên không thực sự cam kết với công việc của mình....

/ 29 Tháng Một, 2021

Nhà quản trị nên tạo động lực cho nhân viên như thế nào?

Nhân viên được coi như nguồn tài sản quý báu nhất của doanh nghiệp, là những người trực tiếp thực hiện mọi kế hoạch, công việc của công ty. Làm thế nào để tạo động lực cho nhân viên nâng...

/ 5 Tháng Một, 2021