JobsGO Blog »

Thẻ: tạo động lực cho bản thân

Tạo động lực cho bản thân từ áp lực

Trong công việc, chúng ta khó thể nào kiểm soát để mọi việc đều diễn ra như ý. Nhưng phản ứng của bạn với những khó khăn, thử thách như thế nào hoàn toàn có thể do chính bạn tự...

/ 5 Tháng Một, 2021