JobsGO Blog »

Thẻ: phát triển phần mềm

phát triển phần mềm

Mô tả công việc phát triển phần mềm

Dưới đây là bản mô tả công việc phát triển phần mềm mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra bản JD ...

/ 21 Tháng Bảy, 2020