JobsGO Blog »

Tag: nhân viên thống kê

Mô tả công việc Nhân viên thống kê

Dưới đây là bản mô tả công việc mẫu vị trí Nhân viên thống kê. Bản mô tả được app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn dễ dàng điều chỉnh...

/ 13 Tháng Tám, 2019