JobsGO Blog »

Tag: mức lương Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp

Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp

Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp là gì?

Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp (CVQHKHDN) là gương mặt đại diện của ngân hàng trước các khách hàng doanh nghiệp. Công việc của họ là gì? Cơ hội việc làm của chuyên viên quan hệ khách hàng...

/ 26 Tháng Ba, 2020