Thẻ: mô tả công việc

Mô tả công việc Kế toán công nợ

Dưới đây là bản mô tả công việc mẫu vị trí Kế toán công nợ. Bản mô tả được app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn dễ dàng điều chỉnh...

/ 22 Tháng Tám, 2019

Mô tả công việc Kế toán bán hàng

Dưới đây là bản mô tả công việc Kế toán bán hàng mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra bản...

/ 21 Tháng Tám, 2019

Mô tả công việc Trưởng phòng nhân sự

Dưới đây là bản mô tả công việc Trưởng phòng nhân sự mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra bản...

/ 21 Tháng Tám, 2019

Mô tả công việc Kế toán chi phí

Dưới đây là bản mô tả công việc mẫu vị trí Kế toán chi phí. Bản mô tả được app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn dễ dàng điều chỉnh...

/ 20 Tháng Tám, 2019

Mô tả công việc Kế toán tổng hợp

Dưới đây là bản mô tả công việc mẫu vị trí Kế toán tổng hợp mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để...

/ 20 Tháng Tám, 2019

Mô tả công việc Kế toán tiền lương

Dưới đây là bản mô tả công việc mẫu vị trí Kế toán tiền lương. Bản mô tả được app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn dễ dàng điều chỉnh...

/ 19 Tháng Tám, 2019

Mô tả công việc Kế toán thuế

Dưới đây là bản mô tả công việc mẫu vị trí Kế toán thuế mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo...

/ 19 Tháng Tám, 2019
kế toán trưởng

Mô tả công việc Kế toán trưởng

Dưới đây là bản mô tả công việc mẫu vị trí Kế toán trưởng mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo...

/ 19 Tháng Tám, 2019
Chuyên viên pháp lý

Mô tả công việc Chuyên viên Pháp lý

Dưới đây là bản mô tả công việc mẫu vị trí Chuyên viên Pháp lý. Bản mô tả được app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn dễ dàng điều chỉnh...

/ 16 Tháng Tám, 2019
Tư vấn pháp luật

Mô tả công việc Tư Vấn Pháp Luật

Dưới đây là bản mô tả công việc mẫu vị trí Tư Vấn Pháp Luật mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để...

/ 16 Tháng Tám, 2019