JobsGO Blog »

Thẻ: mô tả công việc Nhân viên Thiết kế thời trang

Ngành thời trang học gì, làm gì ở Việt Nam?

Ngành Thiết kế thời trang thi khối nào, học gì, làm gì ở Việt Nam?

Thời trang là ngành công nghiệp “nghìn tỷ” của thế giới. Thế nhưng tại Việt Nam, không mấy ai sẵn sàng dấn thân vào công việc này. Bây giờ nên học gì, sau này sẽ có thể làm gì nếu...

/ 29 Tháng Năm, 2020
Nhân viên Thiết kế thời trang

Mô tả công việc Nhân viên Thiết kế thời trang

Dưới đây là bản mô tả công việc Nhân viên Thiết kế thời trang mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra...

/ 19 Tháng Ba, 2020