JobsGO Blog » » Page 2

Tag: mẫu mô tả công việc

công việc môi giới chưng khoán)

Mô tả công việc Môi giới chứng khoán

Dưới đây là bản mô tả công việc Môi giới chứng khoán  mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra bản...

/ 14 Tháng Hai, 2020
Công việc Chuyên viên quản lý hợp đồng

Mô tả công việc Chuyên viên quản lý hợp đồng

Dưới đây là bản mô tả công việc Chuyên viên quản lý hợp đồng mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo...

/ 14 Tháng Hai, 2020
Thủ kho

Mô tả công việc Thủ Kho

Dưới đây là bản mô tả công việc mẫu vị trí Thủ Kho mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra bản...

/ 29 Tháng Chín, 2019
Phụ kho

Mô tả công việc Phụ Kho

Dưới đây là bản mô tả công việc mẫu vị trí Phụ Kho mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra bản...

/ 29 Tháng Chín, 2019
Trưởng phòng giao nhận

Mô tả công việc Trưởng Phòng Giao Nhận

Dưới đây là bản mô tả công việc mẫu vị trí Trưởng Phòng Giao Nhận mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo...

/ 28 Tháng Chín, 2019
nhân viên vận chuyển

Mô tả công việc Nhân Viên Vận Chuyển

Dưới đây là bản mô tả công việc mẫu vị trí Nhân Viên Vận Chuyển mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo...

/ 28 Tháng Chín, 2019
Giám sát kho

Mô tả công việc Giám Sát Kho

Dưới đây là bản mô tả công việc mẫu vị trí Giám Sát Kho mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra...

/ 28 Tháng Chín, 2019

Mô tả công việc Trưởng phòng sản xuất

Dưới đây là bản mô tả công việc Trưởng phòng sản xuất mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra bản JD...

/ 27 Tháng Chín, 2019

Mô tả công việc Trưởng ca sản xuất

Dưới đây là bản mô tả công việc Trưởng ca sản xuất mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra bản JD...

/ 25 Tháng Chín, 2019

Mô tả công việc Trưởng phòng xuất nhập khẩu

Dưới đây là bản mô tả công việc Trưởng phòng xuất nhập khẩu mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra bản JD...

/ 25 Tháng Chín, 2019