Thẻ: mẫu mô tả công việc

Tư vấn pháp luật

Mô tả công việc Tư Vấn Pháp Luật

Dưới đây là bản mô tả công việc mẫu vị trí Tư Vấn Pháp Luật mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để...

/ 16 Tháng Tám, 2019
Luật sư

Mô tả công việc Luật sư

Dưới đây là bản mô tả công việc mẫu vị trí Luật Sư mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra...

/ 16 Tháng Tám, 2019

Mẫu mô tả công việc Nhập liệu

Dưới đây là bản mô tả công việc mẫu công việc Nhập liệu mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra...

/ 9 Tháng Tám, 2019

Mẫu mô tả công việc Thư ký văn phòng

Dưới đây là bản mô tả công việc mẫu vị trí Thư ký văn phòng mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để...

/ 8 Tháng Tám, 2019
Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Mô tả công việc Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Dưới đây là bản mô tả công việc mẫu vị trí Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều...

/ 8 Tháng Tám, 2019
Tư Vấn Đào tạo

Mô tả công việc Tư Vấn Tuyển dụng

Dưới đây là bản mô tả công việc mẫu vị trí Tư Vấn Tuyển Dụng mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để...

/ 7 Tháng Tám, 2019
Quản lý tuyển dụng

Mô tả công việc Quản Lý Tuyển Dụng

Dưới đây là bản mô tả công việc mẫu vị trí Quản Lý Tuyển Dụng mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để...

/ 7 Tháng Tám, 2019
Trưởng phòng tuyển dụng

Mô tả công việc Trưởng Phòng Tuyển Dụng

Dưới đây là bản mô tả công việc mẫu vị trí Trưởng Phòng Tuyển Dụng mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để...

/ 4 Tháng Tám, 2019
Nhân Viên Tuyển Dụng

Mô tả công việc Nhân Viên Tuyển Dụng

Dưới đây là bản mô tả công việc mẫu vị trí Nhân Viên Tuyển Dụng mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để...

/ 2 Tháng Tám, 2019
Cộng tác viên tuyển dụng

Mô tả công việc Cộng Tác Viên Tuyển Dụng

Dưới đây là bản mô tả công việc mẫu vị trí Cộng Tác Viên Tuyển Dụng mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh...

/ 2 Tháng Tám, 2019