JobsGO Blog »

Tag: mẫu mô tả công việc

Những lưu ý để viết bản mô tả công việc chuyên nghiệp

Những lưu ý giúp nhà tuyển dụng viết bản mô tả công việc chuẩn nhất

Bản mô tả công việc là gì? Gồm những đầu mục nào? Có những lưu ý nào khi soạn thảo một bản mô tả công việc? Nhà tuyển dụng cần phải tìm kiếm ứng viên và đưa ra những điểm...

/ 28 Tháng Một, 2021
Chuyên viên đền bù

Mô tả công việc Chuyên viên đền bù

Dưới đây là bản mô tả công việc Chuyên viên đền bù mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra bản JD...

/ 22 Tháng Hai, 2020
Chuyên viên thẩm định

Mô tả công việc Chuyên viên thẩm định

Dưới đây là bản mô tả công việc Chuyên viên thẩm định mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra bản JD...

/ 22 Tháng Hai, 2020
tái bảo hiểm

Mô tả công việc Chuyên viên tái bảo hiểm

Dưới đây là bản mô tả công việc Chuyên viên tái bảo hiểm mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra bản...

/ 22 Tháng Hai, 2020
công việc Chuyên viên bồi thường

Mô tả công việc Chuyên viên bồi thường

Dưới đây là bản mô tả công việc Chuyên viên bồi thường mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra bản JD...

/ 20 Tháng Hai, 2020
công việc nhân viên xử lý khiếu nại

Mô tả công việc Nhân viên giải quyết khiếu nại

Dưới đây là bản mô tả công việc Nhân viên giải quyết khiếu nại mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra...

/ 20 Tháng Hai, 2020
công việc nhân viên xử lý khiếu nại

Mô tả công việc Nhân viên xử lý khiếu nại

Dưới đây là bản mô tả công việc Nhân viên xử lý khiếu nại mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra...

/ 20 Tháng Hai, 2020
công việc giám đốc dịch vụ khách hàng

Mô tả công việc Giám đốc dịch vụ khách hàng

Dưới đây là bản mô tả công việc Giám đốc dịch vụ khách hàng mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra...

/ 20 Tháng Hai, 2020
công việc trưởng phòng dịch vụ khách hàng

Mô tả công việc Trưởng phòng dịch vụ khách hàng

Dưới đây là bản mô tả công việc trưởng phòng dịch vụ khách hàng mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra...

/ 20 Tháng Hai, 2020
Công việc Nhân viên dịch vụ khách hàng

Mô tả công việc Nhân viên dịch vụ khách hàng

Dưới đây là bản mô tả công việc Nhân viên dịch vụ khách hàng mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo...

/ 14 Tháng Hai, 2020