4 CÁCH RÈN LUYỆN KHẢ NĂNG THÍCH NGHI Ở MÔI TRƯỜNG MỚI

Thế kỷ 21 gọi tên một kỹ năng mềm quan trọng: “Khả năng thích nghi”.  Natalie Fratto – một nhà đầu tư và tác giả người Mỹ – khẳng định rằng: khả năng thích ứng là một kỹ năng must-have của thời đại mới. Khả năng thích nghi nhanh chóng với môi trường sống và môi trường công việc mới là cơ chế chọn lọc những người có tố chất thành công.