Thẻ: jd

Mô tả công việc Quản lý sản xuất

Mô tả công việc Quản lý sản xuất

Dưới đây là bản mô tả công việc Quản lý sản xuất mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra bản...

/ 24 Tháng Chín, 2019

Mô tả công việc Kỹ sư sản xuất

Dưới đây là bản mô tả công việc Kỹ sư sản xuất mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra bản...

/ 24 Tháng Chín, 2019
tổ-chức-sự-kiện

Mô tả công việc Nhân viên sự kiện

Dưới đây là bản mô tả công việc Nhân viên sự kiện mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra bản...

/ 23 Tháng Chín, 2019
mô tả công việc Giám đốc truyền thông

Mô tả công việc Giám đốc truyền thông

Dưới đây là bản mô tả công việc Giám đốc truyền thông mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra bản...

/ 23 Tháng Chín, 2019
mô-tả-công-việc-Trade-Marketing

Mô tả công việc Trade Marketing

Dưới đây là bản mô tả công việc Trade Marketing mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra bản JD Trade...

/ 19 Tháng Chín, 2019

Mô tả công việc Quản lý SEO

Dưới đây là bản mô tả công việc mẫu vị trí Quản lý SEO mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo...

/ 18 Tháng Chín, 2019

Mô tả công việc Content Marketing

Dưới đây là bản mô tả công việc Content Marketing mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra bản JD Content phù...

/ 18 Tháng Chín, 2019
mô tả công việc online marketing

Mô tả công việc Online Marketing

Dưới đây là bản mô tả công việc Online Marketing mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra bản JD công...

/ 18 Tháng Chín, 2019
Mô tả công việc Digital Marketing

Mô tả công việc Digital Marketing

Dưới đây là bản mô tả công việc Digital Marketing mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra bản JD Digital...

/ 17 Tháng Chín, 2019
mô tả công việc Nhân viên tìm nguồn hàng

Mô tả công việc Nhân viên tìm nguồn hàng

Dưới đây là bản mô tả công việc Nhân viên tìm nguồn hàng mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra...

/ 17 Tháng Chín, 2019