Thẻ: jd

mô-tả-công-việc-Trade-Marketing

Mô tả công việc Trade Marketing

Dưới đây là bản mô tả công việc Trade Marketing mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra bản JD Trade...

/ 19 Tháng Chín, 2019

Mô tả công việc Quản lý SEO

Dưới đây là bản mô tả công việc mẫu vị trí Quản lý SEO mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo...

/ 18 Tháng Chín, 2019

Mô tả công việc Content Marketing

Dưới đây là bản mô tả công việc Content Marketing mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra bản JD Content phù...

/ 18 Tháng Chín, 2019
mô tả công việc online marketing

Mô tả công việc Online Marketing

Dưới đây là bản mô tả công việc Online Marketing mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra bản JD công...

/ 18 Tháng Chín, 2019
Mô tả công việc Digital Marketing

Mô tả công việc Digital Marketing

Dưới đây là bản mô tả công việc Digital Marketing mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra bản JD Digital...

/ 17 Tháng Chín, 2019
mô tả công việc Nhân viên tìm nguồn hàng

Mô tả công việc Nhân viên tìm nguồn hàng

Dưới đây là bản mô tả công việc Nhân viên tìm nguồn hàng mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra...

/ 17 Tháng Chín, 2019

Mô tả công việc Chăm sóc khách hàng – Nhân viên chăm sóc khách hàng

Dưới đây là bản mô tả công việc Nhân viên chăm sóc khách hàng mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo...

/ 15 Tháng Chín, 2019
Mô tả công việc business development

MÔ TẢ CÔNG VIỆC BUSINESS DEVELOPMENT

Dưới đây là bản mô tả công việc Business Development mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra bản JD Business...

/ 15 Tháng Chín, 2019
Mô tả công việc Giám sát tiếp thị

Mô tả công việc Giám sát tiếp thị

Dưới đây là bản mô tả công việc  Giám sát tiếp thị mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra bản...

/ 10 Tháng Chín, 2019
mô tả công việc Nhân viên tiếp thị

Mô tả công việc Nhân viên tiếp thị

Dưới đây là bản mô tả công việc Nhân viên tiếp thị mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra bản...

/ 9 Tháng Chín, 2019