JobsGO Blog »

Thẻ: JD Trợ lý dự án

Trợ lý dự án

Mô tả công việc Trợ lý dự án

Dưới đây là bản mô tả công việc Trợ lý dự án  mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra bản JD...

/ 14 Tháng Tư, 2020