JobsGO Blog »

Thẻ: chứng chỉ business analyst

Chứng chỉ hành nghề Business Analyst

10 chứng chỉ cần có để trở thành Business Analyst chuyên nghiệp

Hiện nay, chuyên viên phân tích nghiệp vụ (Business Analyst) đang là một trong những công việc “hot” và luôn khát nhân sự. Tuy nhiên, để trở thành một BA chuyên nghiệp, kỹ năng là chưa đủ mà bạn còn...

/ 7 Tháng Một, 2021