JobsGO Blog »

Thẻ: cách đặt mục tiêu

Cách đặt mục tiêu để phát triển sự nghiệp của bạn

Việc đặt ra các mục tiêu cụ thể sẽ cung cấp cho bạn một hướng đi để phát triển sự nghiệp của bản thân và đạt được những thành tựu mà bạn mong muốn. Bạn có thể sử dụng thiết...

/ 18 Tháng Mười Hai, 2020
Hướng đến những mục tiêu

3 bước đơn giản giúp bạn đạt được mục tiêu trong cuộc sống

“Bạn dự định sẽ ở đâu trong 5, 10 năm tới?”. Một số người có thể trả lời vanh vách khi nghe thấy câu hỏi này, số khác thì không. Việc xác định mình muốn ở đâu không phải lúc...

/ 20 Tháng Hai, 2020