Thẻ: bản mô tả công việc

Mô tả công việc Dựng phim

Dưới đây là bản mô tả công việc mẫu vị trí Dựng phim mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra...

/ 19 Tháng Chín, 2019

Mô tả công việc Nhân viên Truyền thông

Dưới đây là bản mô tả công việc mẫu vị trí Nhân viên Truyền thông mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để...

/ 18 Tháng Chín, 2019

Mô tả công việc Quản lý SEO

Dưới đây là bản mô tả công việc mẫu vị trí Quản lý SEO mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo...

/ 18 Tháng Chín, 2019

Mô tả công việc Chuyên viên SEO

Dưới đây là bản mô tả công việc mẫu vị trí Chuyên viên SEO mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo...

/ 17 Tháng Chín, 2019

Mô tả công việc Chuyên viên Media

Dưới đây là bản mô tả công việc mẫu vị trí Chuyên viên Media mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo...

/ 16 Tháng Chín, 2019

Mô tả công việc Nhân viên Telesale

Dưới đây là bản mô tả công việc mẫu vị trí Nhân viên Telesale mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo...

/ 12 Tháng Chín, 2019

Mô tả công việc Trưởng phòng phát triển thị trường

Dưới đây là bản mô tả công việc mẫu vị trí Trưởng phòng phát triển thị trường mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều...

/ 11 Tháng Chín, 2019

Mô tả công việc Nhân viên phát triển thị trường

Dưới đây là bản mô tả công việc mẫu vị trí Nhân viên phát triển thị trường mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều...

/ 10 Tháng Chín, 2019

Mô tả công việc Trưởng Phòng Môi Giới

Dưới đây là bản mô tả công việc mẫu vị trí Trưởng Phòng Môi Giới mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để...

/ 5 Tháng Chín, 2019

Mô tả công việc Nhân Viên Môi Giới (Bất Động Sản)

Dưới đây là bản mô tả công việc mẫu vị trí Nhân Viên Môi Giới (Bất Động Sản) mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể...

/ 4 Tháng Chín, 2019