Thẻ: app tìm việc làm

Mô tả công việc Nhân viên xử lý dữ liệu

Dưới đây là bản mô tả công việc mẫu vị trí Nhân viên xử lý dữ liệu. Bản mô tả được app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn dễ dàng...

/ 12 Tháng Tám, 2019

Cách viết thư cảm ơn sau buổi phỏng vấn xin việc

Giữa hai ứng viên đều ngang tài ngang sức về khả năng, kinh nghiệm và đủ tiêu chuẩn đầu vào, vậy ai sẽ nhận được việc làm? Tất cả đều nằm ở một chi tiết nhỏ – chi tiết mà...

/ 6 Tháng Năm, 2019